BEKYMRET: Fylkesveisjef Ole Jan Tønnesen mener det haster med å få rassikret Trollstigveien i Møre og Romsdal. Foto: Arne Rovick  / TV 2
BEKYMRET: Fylkesveisjef Ole Jan Tønnesen mener det haster med å få rassikret Trollstigveien i Møre og Romsdal. Foto: Arne Rovick / TV 2

Ole Jan er bekymret for ras i Trollstigen

Den berømte turistveien over Trollstigen skriker etter rassikring, og fylkesveisjef Ole Jan Tønnesen mener situasjonen er alvorlig.

– Jeg er ganske bekymret hvis vi ikke får iverksatt sikring av veien raskest mulig. Situasjonen er alvorlig og det haster med å komme i gang, sier fylkesveisjef Ole Jan Tønnesen til TV 2.

Åpent = trygt

Torsdag åpnet den berømte turistveien for sesongen. Tønnesen står ved Stigfossbrua og ser oppover mot det bratte fjellpartiet over det som heter Kjellstadlinja. Det er her geologer har avdekket minst 11 steder med løse steinpartier.

I mai i 2021 kom det flere store steiner rullende ned mot veien nettopp dette området i Trollstigen og traff en bil. Resultatet var et stort hull i panseret på kjøretøyet.

STEINSPRANG: Denne svære steinen kom ned fra Kjellstadlinja i Trollstigen i mai 2021 og traff en bil. Foto: Marianne Kavli
STEINSPRANG: Denne svære steinen kom ned fra Kjellstadlinja i Trollstigen i mai 2021 og traff en bil. Foto: Marianne Kavli

– Den fjellsiden som er rett overfor oss her sikres. Der er det steinpartier som er i ferd med å løsne da kan de rulle ned over hele fem veilinjer i svingene under oss. Det vi frykter er at det skal falle ned store steiner som treffer en bil eller en buss, sier Tønnesen.

Han er imidlertid svært tydelig på én ting:

– Det er viktig å understreke at vi ikke tar noen sjanser i Trollstigen. Når vi åpnet den i dag så er det fordi det er trygt å ferdes her. Men vi overvåker og følger nøye med situasjonen, forsikrer Tønnesen.

Men grunnen til at han nå slår alarm om behovet for umiddelbar rassikring av den nasjonale turistveien, er at klimaendringer vil utgjøre en trussel for sikkerheten fremover.

– Vi vet at det blir mer nedbør og kraftigere nedbør som følge av endringene i klima. Det gjør at vi vil få et økende antall hendelser med ras og vi må stenge oftere. I verste fall vil manglende sikring innebære at vi står vi uten et nasjonalt turistikon som Trollstigen er, sier fylkesveisjefen.

HASTESAK: Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen og leder av samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim maner til hurtig rassikring av Trollstigen. Foto: Arne Rovick  / TV 2
HASTESAK: Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen og leder av samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim maner til hurtig rassikring av Trollstigen. Foto: Arne Rovick / TV 2

Fylkeskommunen har bevilget penger til et forprosjekt for sikring av Trollstigen. Ifølge Tønnesen er løsningen enten å legge deler av veien i tunnel, eller renske hele fjellsiden og sikre denne.

Men de har ikke penger til å finansiere rassikringen, som vil ha en kostnad på flere hundre millioner kroner.

– Det er Trygve Slagsvold Vedum som sitter på pengesekken og hvis han skal se Trollstigen i framtida så må han komme med penger til oss, er meldingen fra Kristin Sørheim.

Hun er leder av samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, og fikk æren av å åpne veien i dag.

ÅPNET VEIEN: Fylkesvaraordfører Kristin Sørheim åpnet Trollstigveien for sesongen. Foto: Arne Rovick / TV 2
ÅPNET VEIEN: Fylkesvaraordfører Kristin Sørheim åpnet Trollstigveien for sesongen. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Vi ønsker jo ikke å legge veien i tunnel, for da er det jo ikke noe turistattraksjon lenger. Vi ønsker andre tiltak for å sikre på en bedre måte, og den regninga er et nasjonalt ansvar. Det kan gjøres gjennom å sørge for at nasjonale turistveier får egen finansiering gjennom de statlige rassikringsmidlene, mener Sørheim.

Nasjonalt ansvar

Hun deler bekymringene til fylkesveisjefen.

– Vi mener det er svært alvorlig for hele Norge og turistnæringa hvis vi blir nødt til å stenge Trollstigen, enten deler av hele eller hele sesongen fordi vi ikke tør å slippe biler forbi her. Det er et nasjonalt ansvar å være med å sikre de nasjonale turistveiene og turistikonene, mener Sørheim som også er fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal.

Turister TV 2 snakket med i forbindelse med åpningen, var ikke bekymret for å kjøre veien.

TURKAMERATER: Jan Julius Onseng (t.v.) og Håvar Thommasen. Foto: Arne Rovick / TV 2
TURKAMERATER: Jan Julius Onseng (t.v.) og Håvar Thommasen. Foto: Arne Rovick / TV 2

– Jeg fester lit til at det er god kontroll med det som skjer langs veien her, og er ikke bekymret for steinsprang. Vi gleder oss til å kjøre over fjellet med motorsykkel, fortalte Håvar Thommasen som hadde kjørt fra Vadsø sammen med kameraten Jan Julius Onseng.