Økt omsetning i industrien

Norsk industri økte omsetningen fra første til andre kvartal i år med 6,6 prosent. Best går det for dem som leverer til oljeindustrien.

Fra første til andre kvartal var det oppgang i omsetningen for de fleste næringer i Norge. Eksportmarkedet hadde riktignok en nedgang på 0,8 prosent, men omsetningen innenlands steg 9,9 prosent, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Veksten er fortsatt størst innenfor næringer som leverer til olje- og gassektoren. Omsetningen i maskinindustrien var i andre kvartal i år 20,4 prosent høyere enn i første kvartal. Omsetningen i kategorien bygging av skip og oljeplattformer steg 10,9 prosent. SSB tilskriver veksten til at næringene økte produksjonsvolumet i andre kvartal.

Motsatt vei gikk det for selskaper som driver innen oljeraffinering, kjemisk industri og farmasøytisk industri. Omsetningsnedgangen for denne gruppen var samlet på 4,8 prosent. Fallende priser får skylden for nedgangen. Heller ikke metallindustrien unngikk en liten nedgang i omsetningen, noe som skyldtes lavere produksjonsvolum og prisnedgang.

Fra mai til juni var omsetningsøkningen for industrien som helhet på 4,4 prosent, ifølge SSBs sesongjusterte månedstall. Samtidig var det nedgang i omsetningen for industrien fra april til mai i år. Ifølge sesongjusterte tall var fallet på 4,8 prosent, langt mer enn gjennomsnittet for eurosonen, som var ned 0,4 prosent. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2