NYE VEIER: E18 vestover mot Kristiansand er bygget med ny standard, som åpner for smalere veier. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX
NYE VEIER: E18 vestover mot Kristiansand er bygget med ny standard, som åpner for smalere veier. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX
Knusende rapport:

– Økonomi prioritert fremfor trafikksikkerhet

I en rapport kommer Havarikommisjonen med skarp kritikk av den nye standarden for motorveier. For smal vei fører til dødsulykker, mener de.

Føreren av et vogntog måtte stoppe på veiskulderen på E18 ved Arendal 29. mai 2020.

Han gikk ut av førerhuset for å stramme lastestroppen, og ble stående i skyggen i vegbanen på venstre side av vogntoget.

Mens dette pågikk kom en personbil kjørende med cruisekontroll, og oppdaget ikke trailerføreren før det var for sent. Trailerføreren døde av skadene han ble påført.

Fikk lov å bygge smalere

I ulykkesrapporten, som ble offentliggjort i august, bruker Havarikommisjonen mye plass på å rette kritikk mot den nye standarden for motorveier, kalt N100.

De er svært kritiske til det de mener er større hensyn til økonomi enn til sikkerhet når nye veier bygges.

«Ulykken representerer etter SHKs mening en målkonflikt, hvor økonomi har blitt prioritert fremfor trafikksikkerhet», heter det i rapporten.

Nye E18 forbi Arendal ble åpnet for trafikk 2. juli 2019. De som bygget veien, Nye Veier, søkte om å redusere skulderbredden fra tre meter til to meter, mot at andre sikkerhetstiltak ble iverksatt. De fikk innvilget søknaden hos Statens vegvesen.

– Å redusere kostnader i enkelte prosjekt gir mulighet til å bygge mer vei som er sikrere enn den gamle. Vi arbeider løpende med veinormalene for utvikle norsk veibygging, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Men Havarikommisjonen mener den reduserte veibredde var en hovedårsak til dødsulykken.

«Utilstrekkelig bredde på veiskulderen, samt manglende havarilommer og varsling, var de viktigste faktorene som medvirket til at ulykken inntraff», skriver Statens havarikommisjon i rapporten.

I rapporten påpeker Havarikommisjonen at «Nye Veier valgte likevel ikke å etablere hendelsesdetektering eller flere havarilommer på strekningen».

VEGDIREKTØR: Ingrid Dahl Hovland. Foto: Terje Pedersen
VEGDIREKTØR: Ingrid Dahl Hovland. Foto: Terje Pedersen

Vegdirektør Hovland mener det blir for enkelt å peke på vegbredde som hovedårsak i seg selv.

– Havarikommisjonen peker både på opplæring av sjåfører, på bredden av veiskulderen og bruken av førerstøttesystemer – med andre ord et sammensatt årsaksforhold, sier hun.

Men Statens havarikommisjon mener at det er belegg for å mene at smalere veier vil føre til flere dødsulykker på norske veier.

– Økonomi fremfor sikkerhet

De skriver at vitenskapelige artikler og data viser en klar sammenheng mellom veiskulderbredde og antall trafikkulykker, hvor en bredere skulder gir færre ulykker.

Kommisjonen mener at sparetiltak ved å bygge nye firefelts motorveier ikke er i samsvar med nullvisjonen for dødsulykker på norske veier.

«Statens havarikommisjon mener at nullvisjonen ikke har blitt tilstrekkelig vektlagSorten.