STRAMT: Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, viser at det ble lagt ut 50.000 nye ledige stillinger i desember. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2
STRAMT: Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, viser at det ble lagt ut 50.000 nye ledige stillinger i desember. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2
Ferske prognoser:

Økonomer med oppløftende lønnsbeskjed

Kjetil Olsen og Dane Cekov i Nordea tror lønnsoppgjøret kan bli bedre enn ventet. Men det kan også føre til høyere rente.

Onsdag la Nordea frem ferske prognoser for norsk økonomi. Foreløpig har det gått bedre enn fryktet, men økonomien er ikke friskmeldt av den grunn.

– Det er mer optimistisk enn den pessimismen og frykten som kommer til uttrykk i media og næringsliv, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Særlig lønnsoppgjøret vil bli viktig, skal vi tro ekspertene.

REALLØNNSVEKST?: – Vi tror arbeidstakerne klarer det, og at lønnsveksten kan bli litt høyere, sier Olsen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2
REALLØNNSVEKST?: – Vi tror arbeidstakerne klarer det, og at lønnsveksten kan bli litt høyere, sier Olsen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Mange ledige stillinger

– Selv om vi venter at veksten vil dempes klart, og vi tror det nærmer seg en slags stagnasjon i norsk økonomi, så er det ikke sikkert at konsumet detter rett i kjelleren, eller at ledigheten skyter i været, sier Olsen.

Sjeføkonomen mener det blant annet har sammenheng med det folk gjorde under pandemien. Tallene viser at nordmenn sparte 300 milliarder kroner under pandemien; vanligvis sparer vi rundt 100 milliarder kroner i året.

Det gjør at folk fortsatt har en del penger å bruke på varer og tjenester, som holder aktiviteten i økonomien i gang.

I tillegg var det før jul 100.000 ledige stillinger på arbeidsmarkedet. Det vil si at selv om det nå nedbemannes i noen bransjer, skal det fremdeles være mange ledige stillinger på markedet, ifølge Olsen.

– Du har en buffer både i arbeidsmarkedet og en sparebuffer.

Høyere vekst i lønninger

– Vi tror arbeidstakerne klarer det, og at lønnsveksten kan bli litt høyere enn det for eksempel Norges Bank venter.

I Norge fastsettes lønn i stor grad av frontfagsmodellen. Det betyr at lønnen først forhandles i industrien, og at det brukes som en ramme for resten av lønnsoppgjøret.

Ifølge modellen er det konkurranseforholdene i industrien som avgjør hva lønnsøkningen blir.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2
Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Men Olsen mener at prisveksten også kan bli viktig i år.

– Det er mange arbeidstakere der ute som har forventninger om at i år så skal vi få høyere vekst i lønningene enn i prisene, så det blir utrolig spennende å se hva resultatet av det blir, sier Olsen.

I tillegg kan det at det fremdeles er sterk etterspørsel etter arbeidskraft, gå i favør av lønnsmottakerne.

Konkret tror økonomene i Nordea at lønnsoppgjøret ender på fem prosent. Med det vil folk få en reallønnsvekst, ifølge Olsens prognoser.

Det kan i så fall legge press på styringsrenten.

– Men vi er veldig i tvil, understreker Olsen.

Boligprisene skal mer ned

Sjeføkonom Olsen og senioranalytiker Dane Cekov tror renten blir satt opp til tre prosent i mars, og at den kan bli satt opp en gang til i juni til 3,25 prosent.

Samtidig tror de at boligprisene skal falle ytterligere fem prosent. Siden toppen i fjor sommer er de allerede ned 2,5 prosent.

BOLIGPRISFALL: Dane Cekov, senioranalytiker Nordea, viser hvordan boligprisene skal falle fra et høyt nivå. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2
BOLIGPRISFALL: Dane Cekov, senioranalytiker Nordea, viser hvordan boligprisene skal falle fra et høyt nivå. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Mange vil tenke at det er et stort boligprisfall. Det er det ikke. Vi venter ikke noe boligkrakk, sier Cekov

Han minner om at boligprisene, før nedgangen, steg rundt 20 prosent fra slutten av 2019.

Lavere strømpris

En av faktorene til at Cekov tror økonomien vil gå litt bedre enn ventet, er at strømprisen blir lavere.

– Vi ser at energisituasjonen i Europa ser klart bedre ut i dag enn den gjorde for en stund tilbake, sier Cekov.

Dermed tror økonomene i Nordea at strømprisen i snitt vil bli lavere enn det den var i 2022.

– Vi ser at gasslagrene ligger på et veldig høyt nivå ved inngangen av året. Frankrike har klart å restarte de aller fleste atomreaktorene sine igjen, og Tyskland har fått mer infrastruktur på plass, sier Cekov.