Erna Solbergs aksjeskandale:

Økokrim utelukker ikke innsidehandel da Solberg ble statsminister

Økokrim åpner ikke etterforskning mot Høyre-leder Erna Solberg og hennes ektemann, men sier Sindre Finnes kan ha begått innsidehandel i forbindelse med da Erna Solberg ble statsminister i 2013.

FORTSATT PARTILEDER: Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
FORTSATT PARTILEDER: Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Sindre Finnes har krav på å bli ansett som uskyldig og har ikke gjort noe straffbart. Det er ikke informasjon av noe styrke som gir grunn til å anse ham som skyldig i straffbare forhold. Han er ikke siktet. Han er ikke tiltalt, og først og fremst er han ikke dømt, sier sjef for Økokrim Pål K. Lønseth.

Økokrims begrunnelse: Derfor åpner de ikke etterforskning

«Økokrim iverksetter ikke etterforskning mot tidligere statsminister Erna Solberg eller hennes ektemann Sindre Finnes. Det er ikke funnet rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold», skriver Økokrim i en pressemelding.

– I denne saken er det en kompleks vurdering fordi aksjehandel er i seg selv en fullt ut lovlig virksomhet og en ønskelig virksomhet i vårt økonomiske system, sier Lønseth på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

 Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Kunne ha gjort det bedre

Ifølge Lønseth er det ikke er noe spesielt med Sindre Finnes sine aksjehandler i perioden Erna Solberg var statsminister.

– Tvert imot kunne han ha gjort det bedre, sier Lønseth.

– Finnes har ikke truffet påfallende godt, noe som isolert sett kunne vært en indikasjon på innsidehandel.

Økokrim-sjefen sier Finnes transaksjoner kjennetegnes av kjøp og salg med nokså korte mellomrom, uten at relevante hendelser med stor innvirkning på aksjekurser har inntruffet.

– Det er en adferd som er vanskelig å forklare om han hadde hatt innsideinformasjon samtidig

Forskjellsbehandling

Økokrim-sjefen sier at han registrerer at noen mener at de har forskjellsbehandlet sakene til Ola Borten Moe, Anniken Huitfeldt og Erna Solberg.

– Det er korrekt. Vi har forskjellsbehandlet sakene fordi de er ulike i faktum.

– I Borten Moes tilfelle ble det gjort handler direkte av en statsråd, som kan ha fått informasjon i egenskap av å være statsråd, sier Lønseth.

Solberg: – Fortsatt lei meg

Høyre-leder Erna Solberg sier i en pressemelding at hun er glad for beslutningen Økokrim har sendt ut.

– Jeg tar Økokrims beslutning til etterretning og er glad for at de ser ut til å ha gjort en grundig gjennomgang av ulike problemstillinger knyttet til innsidehandel, sier Solberg, og legger til:

– Jeg har hele tiden vært helt tydelig på at jeg aldri har delt innsideinformasjon med Sindre, og sånn sett er dette i tråd med det jeg forventet. Jeg er fortsatt lei meg for at jeg har vært inhabil i flere saker jeg var med på å behandle som statsminister som følge av Sindres aksjehandel, og er fortsatt innstilt på å rydde opp i den gjennom å svare på alle spørsmål. Det har jeg gjort i syv uker til pressen og til Stortinget, og førstkommende tirsdag stiller jeg på høring i kontrollkomiteen, sier Solberg.

Sindre Finnes' advokat sier Finnes nå er lettet.

– Han er veldig lettet over at det nå kan settes et punktum for hans lovlige aksjehandel, sier advokat Thomas Skjelbred til NRK, og legger til:

– Slik jeg ser det, må denne saken nå bli lagt død, sier Skjelbred.

Utelukker ikke innsidehandel

Selv om Økokrim konkluderer med at det ikke har skjedd innsidehandel, trekker de likevel frem ett mulig unntak i sin redegjørelse:

Finnes' kjøp av aksjer for 12.500 kroner i Nordic Mining 30. september 2013.

I denne handelen holder Økokrim det åpent om Finnes' kan ha begått innsidehandel. I beslutningen skriver de:

«Det kan ikke utelukkes at dette stiller seg annerledes for det første kjøpet. Det forholdet ble uansett foreldet 30. september, noe Økokrim var kjent med at ville inntreffe. Det ville uansett ikke ha vært aktuelt å iverksette etterforsking for en transaksjon i størrelsesorden 10 000 kroner som ligger 10 år tilbake i tid.» skriver Økokrim.

Ikke rimelig grunn

«Økokrim har vurdert Finnes' verdipapirtransaksjoner i perioden Solberg var statsminister, fra 2013 til 2021. Konkret har Økokrim sett på om det er holdepunkter for at innsideinformasjon kan ha tilflytt Finnes, enten fra Solberg eller andre kilder, og om det er holdepunkter for at han har utnyttet slik informasjon i sine investeringer», skriver Økokrim videre og legger til:

«Beslutningen er nå klar, og Økokrim har konkludert med at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold», konkluderer Økokrim.

I sju uker har Økokrim undersøkt saken knyttet til de om lag 3300 aksjehandlene Sindre Finnes gjorde mens hans kone var Norges statsminister.

Økokrim-sjef Pål Lønseth vil legge frem beslutningen og svare på spørsmål på et pressetreff klokken 12.

125 millioner kroner

Transaksjonene beløp seg samlet til rundt 125 millioner kroner, ifølge beregninger Dagens Næringsliv har gjort basert på dokumentasjon fra Finnes selv.

Han har hele veien avvist kategorisk at noen av handlene ble gjort på bakgrunn av innsideinformasjon, eller at det knytter seg andre uregelmessigheter til dem.

STATSMINISTERPAR: Erna Solberg og Sindre Finnes, her da de avla stemmer under lokalvalget tidligere i høst. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
STATSMINISTERPAR: Erna Solberg og Sindre Finnes, her da de avla stemmer under lokalvalget tidligere i høst. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Finnes har selv redegjort for aksjehandlene, mens Høyre har kommet med en tidslinje over hva Solberg skal ha visst og foretatt seg fra dag til dag i forkant av at listene ble offentliggjort.

– Ikke innsidehandel

– Det er fortsatt, så langt jeg kjenner saken og ut fra det som er rapportert i mediene, ingen indikasjoner på at noen av Finnes' aksjehandler er basert på innsideinformasjon eller andre uregelmessigheter, skrev Finnes advokat Thomas Skjelbred i en pressemelding i september.