økokrim-større - Økokrimsakene blir større

Lovbruddene som Økokrim avdekker blir stadig større, mer omfattende og utført på en mer profesjonell måte enn tidligere.

– De blir også stadig mer krevende å etterforske og føre for retten, skriver Økokrim-sjef Trond Erik Schea i sin årsrapport for 2011.

Han konkluderer med at utfordringen for Økokrim har blitt større over tid og at det er etatens kapasitet til å etterforske økonomisk kriminalitet som både har vært og vil være hovedutfordringen for etaten.

I fjor økte de rettskraftige økonomiske reaksjonene med 46 prosent fra året før til 85 millioner kroner. I 2009 lå dette tallet på 21 millioner. Oppklaringsprosenten gikk noe opp til 92 prosent.

Etaten førte 31 saker inn for tingrett, lagmannsrett eller Høyesterett. Det er litt færre enn de to foregående årene. Saksbehandlingstiden sank fra 391 dager i 2010 til 339 dager i fjor. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2