Foto: Kripos
 Foto: Kripos

Økning i narkobeslag: – Grunn til bekymring

For første gang siden 2014 har tallet på narkotikasaker økt sammenlignet med tidligere år.

I første halvår av 2019 er det registrert 12945 narkotikasaker, som er 8,5 prosent flere saker enn i samme periode i fjor.

Det innebærer at tallet har økt for første gang på fem år.

– For første gang siden 2014 har vi nå hatt en økning i antall beslag i forhold til fjoråret, sier leder Kari Frey Solvik ved seksjon for narkotikaanalyse på Kripos til TV 2.

Øvrige viktige utviklingstrekk er at hasj stadig oftere blir beslaglagt og har høyere styrkegrad.

Første halvår i år er det beslaglagt cirka 1800 kilo cannabisprodukter, fordelt på 7339 saker.

Det totale tallet på cannabisbeslag har gått opp ti prosent fra i fjor.

Hyppigere kokainbeslag

Det gjøres også hyppigere beslag av store mengder kokain. Det siste året ligger økningen på ti prosent.

«Aldri tidligere har man gjort flere beslag eller beslaglagt større mengder kokain det første halvåret», heter det i statistikken fra Kripos.

– Kokain har kanskje tidligere vært forbundet med litt finere kretser, men jeg tror det nå har blitt litt mer «allemannsdop», sier Solvik.

Kripos bemerker at utviklingen for kokain som vi ser i Norge, følger utviklingen i Europa.

– Ser vi til Europa er kokain det nest mest brukte ulovlige rusmiddelet etter cannabis I Norge er det amfetamin, men vi tar etter ting som skjer i utlandet på mange områder så det kan bli en trend i utviklingen også her, sier Solvik.

Økningen kan knyttes til en historisk høy produksjonskapasitet i Sør-Amerika og et transportregime til Europa som er særdeles godt utviklet og drives av organiserte kriminelle.

– Bekymringsverdig

Det gjøres også hyppigere beslag av store mengder opioidholdige legemiddelet tramadol. Totalt er det gjort 545 beslag av opioidholdige legemidler det første halvåret i 2019.

– Økningen i opioidholdige legemidler gir grunn til bekymring. Trolig er det illegale markedet for reseptbelagte medikamenter større enn man har sett tidligere, sier Solvik i en pressemelding.

Ifølge Kripos' rapport ser man en vesentlig økning i bruk av smertestillende legemidler som tramadol og oksykodon i Norge i løpet av de siste årene.

– Vi har ikke fokusert på denne utviklingen i tidligere rapporter, men vi ser nå at det har kommet flere store beslag inn til landet og ser klart at det er en kraftig økning, sier Solvik til TV 2.

– Jeg vil si det er en ny utvikling at det kommer så store beslag og at det er så mange beslag. Det tyder nok på at det kanskje er et større illegalt marked der ute enn man har sett tidligere.

– Har dere noen formening om hvem som er sluttbrukerne når det gjelder slike opioidholdige legemidler?

– Det er en realitet at det har vært en utvikling de siste ti årene, hvor det forskrives mer av den typen legemidler – også av norske leger. Det er et legemiddel som er avhengighetsskapende og har misbrukspotensiale, og man kan jo tenke at det som startet med et legemiddelforskrevet forbruk, kan føre til avhengighet og kan lede inn i et misbruk, sier hun.

Nedgang i psykoaktiva

På den annen side ser man en fortsatt nedgang i beslag av psykoaktive stoffer, mens det store illegale markedet for medikamenter vedvarer.

Når det gjelder MDMA er det gjort elleve prosent færre beslag i løpet av første halvår, i forhold til den samme perioden i 2018.

Samtidig kommer det frem at den totale mengden beslaglagt MDMA aldri har vært større enn i år.

Til sammenlikning har antall beslag av LSD vært synkende siden 2016. Første halvår i år var det syv prosent færre beslag enn i den samme perioden i fjor.

Mer innhold fra TV 2