Økende medisinmangel – vil ha rasjoneringslov

Mangelen på en rekke legemidler øker i Norge. Nå ber Apotekerforeningen myndighetene innføre kraftigere tiltak.

MANGEL: Legemiddelmangel er et internasjonalt problem, opplyser Legemiddelverket. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2
MANGEL: Legemiddelmangel er et internasjonalt problem, opplyser Legemiddelverket. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Den økende mangelen på flere typer legemidler er bekymringsfull, sier fagdirektør i Apotekerforeningen, Hanne Andresen, til TV 2.

Hun understreker at apotekene i de aller fleste tilfellene klarer å skaffe trygge alternativer, men:

– Manglene er krevende for både pasienter, apotekene og legene.

De mener det haster at myndighetene iverksetter flere tiltak.

Internasjonalt problem

Ifølge Statens legemiddelverk er det per 30. oktober helt tomt for 22 ulike legemidler i Norge. I disse tilfellene må pasienten få en annen behandling enn forskrevet. Fire av disse legemidlene brukes til behandling av ADHD.

Men totalt i år har det blitt innrapportert 1501 mangler og avregistreringer. Det vil si meldinger fra legemiddelfirma om mangel på leveranser til det norske markedet.

Det nærmer seg ny rekord. Allerede to måneder før årets slutt er fjorårets rekordhøye tall i ferd med å bli passert.

– Legemiddelmangel er ikke noe særnorsk fenomen, men et internasjonalt problem. Allikevel vet vi at små land, slik som Norge, er spesielt utsatt ettersom vi er et lite marked, sier overlege i Legemiddelverket, Ingrid Aas.

De jobber med tiltak for å løse akutte mangelsituasjoner.

– For eksempel ved å gi tillatelse til salg av utenlandske pakninger, sier Aas, og forsikrer om at man får tak i likeverdige alternativ ved de aller fleste mangelsituasjonene i dag.

Men dette er ikke tilfellet med ADHD-medisinene.

– Dette er en alvorlig mangelsituasjon der leveringssituasjonen kan bli utfordrende resten av året. Mangelen gjelder også flere land og derfor kan det bli vanskelig å få tak i utenlandske pakninger, sier Aas.

Legemiddelverket jobber for å få flere produsenter til å selge legemidler vi trenger i Norge, blant annet ved å gjøre det enklere og rimeligere å markedsføre produktene.

KORT OG LANG SIKT: Ingrid Aas, overlege i Statens legemiddelverk, sier de jobber langs flere spor for å hindre kritisk mangel. Blant annet med forebygging på europeisk nivå. Foto: Legemiddelverket
KORT OG LANG SIKT: Ingrid Aas, overlege i Statens legemiddelverk, sier de jobber langs flere spor for å hindre kritisk mangel. Blant annet med forebygging på europeisk nivå. Foto: Legemiddelverket

Mangel på antibiotika

De siste årene har det vært mangel på antibiotika i hele Europa. Forsyningen av det viktige legemiddelet er sårbar, opplyser Aas.

Internasjonale forhold som krig og konflikt, energikrise og høy inflasjon påvirker forsyningen av legemidler. Deler av produksjonen på vei fra råstoff til ferdig produkt, finner sted forskjellige steder i verden.

Blant annet mangler man nå «Apocillin 1 gram» i Norge, som er et såkalt smalspektret antibiotika – og et viktig legemiddel i kampen mot antibiotikaresistens.

Dette er førstevalget ved behandling i de nordiske landene, men det er få produsenter som lager denne typen legemidler.

– Utfordringer med antibiotikaresistens i Sør-Europa gjør at de må bruke mer bredspektret antibiotika, sier Aas.

MANGLER: Det er en rekke produkter som ikke finnes på markedet nå, men man får tilbud om likeverdige produkter, ifølge Legemiddelverket. Foto: Gorm Kallestad / NTB
MANGLER: Det er en rekke produkter som ikke finnes på markedet nå, men man får tilbud om likeverdige produkter, ifølge Legemiddelverket. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Problemet kan øke

I Norge har man vært flinke til å begrense bruken av antibiotika og foreløpig er ikke resistens så utbredt.

– Men dersom det blir vedvarende mangel på smalspektret antibiotika kan vi bli tvunget til å bruke mer bredspektrede varianter og dermed også få økt problem med antibiotikaresistens, sier overlege Aas.

Ved å øke prisen på en gruppe eldre antibiotika som holder på å forsvinne ut av det norske markedet på grunn av lav pris og lite salg, håper de det vil bli mer attraktivt å levere til Norge.

Frykter det ikke er nok

Apotekerforeningen er glad for tiltaket, men tror ikke det er nok.

– Vi mener det snarest bør innføres en hjemmel til å kunne rasjonere legemidler innen gitte rammer når det er knapphet på tilgangen, sier fagdirektør Andresen.

MÅ MER TIL: Tiltakene som er på bordet holder ikke for å stanse utviklingen, mener Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekerforeningen. Foto: Kubrix/Apotekforeningen
MÅ MER TIL: Tiltakene som er på bordet holder ikke for å stanse utviklingen, mener Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekerforeningen. Foto: Kubrix/Apotekforeningen

Apotekene følger de rådene som Legemiddelverket til enhver tid har på sine nettsider, men etterlyser tiltak som gir apotekpersonalet flere muligheter når det oppstår mangel, ifølge Andresen.

I tillegg må man sørge for å ha nok beredskapslagring av antibiotika, mener hun.

– Hvor bekymret er man for antibiotikaresistens i Norge?

– Utvikling av resistente bakterier er en av de største helsetruslene verden står overfor.

Også Andresen påpeker at det fremdeles ikke er et stort problem i Norge.

– Men det er all grunn til bekymring.

Departementet: – Jobber med forslag

– Det er forståelig at situasjoner med legemiddelmangel kan skape bekymring i befolkningen og for den enkelte pasient, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt, til TV 2.

Fra neste år vil Statens legemiddelverk bytte navn til Direktoratet for medisinske produkter, og få et styrket ansvar for nettopp forsyningssikkerhet og beredskap, opplyser departementet.

VURDERER REGELVERK: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
VURDERER REGELVERK: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I tillegg vil regjeringen legge fram en stortingsmelding om norsk helseberedskap i løpet av året.

– Departementet har over lang tid, også før pandemien, jobbet målrettet innenfor forsyningssikkerhet og legemiddelmangel. Vi har betydelig beredskapslagre av legemidler, sier Bjørkholt.

Bjørkholt sier også at de vurderer et regelverk av typen Apotekerforeningen foreslår.

– Et midlertidig regelverk om dette ble innført under pandemien. Departementet jobber med et forslag som kan anvendes utenfor en stor helsekrise som en pandemi.