SLITER: Mange offentlige ansatte, blant annet i Nav, sliter med eget lovverk.  (Foto: TV 2)
SLITER: Mange offentlige ansatte, blant annet i Nav, sliter med eget lovverk. (Foto: TV 2)

Offentlig ansatte kan ikke eget regelverk

Kunnskapsmangel i de offentlige hjelpeapparatet rammer syke mennesker som har lovfestet rett på hjelp. Offentlig ansatte sliter med å forstå egne regelverk og lover.

En rekke offentlig ansatte som skal hjelpe mennesker med ulike diagnoser og hjelpebehov, har ikke peiling på hvordan de skal løse enkelte oppgaver. De forstår rett og slett ikke eget regelverk og lover. Mangel på kunnskap gjør at mange saksbehandlere derfor henvender seg til interesseorganisasjonene for å få vite hva man krav på. Stor mangel på kompetanse - Den som forbauser meg er at hele syv prosent av henvendelsene vi får, kommer fra de som jobber i tjene

Mer innhold fra TV 2