Ekspertutvalg:

Nyutdannede leger skal løse fastlegekrisen

Ekspertutvalg foreslår å endre Lis 1 reglene slik at flere nyutdannede leger kan brukes til å avlaste fastlegekrisen. Men mange av tiltakene vil først tre i kraft tidligst 2024.

 Foto: Simen Askjer / TV 2
Foto: Simen Askjer / TV 2

Torsdag la Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten sin første rapport til regjeringen. Det er en foreløpige rapport det det skisseres en rekke nye tiltak i fastlegeordningen. Den endelige rapporten lagges frem den 15. april, 2023.

Vil endre Lis 1 reglene

Ekspertutvalget har i delrapporten lagt vekt på kompetanse og utdanning. Flere av de foreløpige anbefalingene retter seg mo Lis 1 stillingene. Lis 1 stillinger er leger i spesialisering, det vil det man før kalte turnustjeneste. Blant anbefalingene er:

  • Antall Lis1-stillinger bør økes. Et alternativ er å la Lis-1 tjenesten utgjøre siste del av legers grunnutdanning i Norge.
  • Det bør vurderes om sykehus og kommuner på eget initiativ skal kunne opprette Lis 1 stillinger.
  • Kravene i spesialistforskriften bør oppmykes for å bedre kapasiteten.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol siet til TV 2 at hun er glad for rapporten og at den er viktig i det videre arbeidet.

– Jeg vil sette meg grundig inn i det og så vil de komme med flere forslag senere. Men de ser blant annet på LIS til en del av grunnutdanningen, og det vil vi se nærmere på som en del av mange endringer.

Mørketall

I følge offentlige tall fra Helfo er det 266 ubesatte fastlegelister. Det innebærer at 175 tusen personer er uten fastlege i Norge. Men TV 2 har tidligere vist at tallet er langt høyere en de Helfo operer med. En undersøkelse gjort av Allmenlegeforeningen avdekte 366 ubesatte fastlegelister i tillegg til at 118 fastleger hade sagt opp stillingene sine uten at dette var registrert inn til Helfo. Dermed blir det reelle tallet på pasienter uten fastlege nærmere 350 tusen.

Kjerkol peker på at regjeringen har en storsatsning på fastlegeordningen i statsbudsjettet til neste år. Det betyr at de ordningene som utvalget kommer med tidligst kan implementeres i statsbudsjettet for 2024.

– Nå har vi foreslått å endre finansieringsordningen. Vi må ha en bærekraftig fastlegeordning. Det være behov for ytterligere tiltak framover. Ekspertutvalgets råd og vurderinger vil gi oss flere viktige innspill i dette arbeidet, sier Kjerkol.