KUN EN: Landets eneste NAV-ombud blir nedringt av fortvilede mennesker. Foto: Kåre Breivik / TV 2
KUN EN: Landets eneste NAV-ombud blir nedringt av fortvilede mennesker. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Nytt NAV-ombud skal hjelpe brukere: – Et udekket behov

Landets eneste NAV-ombud hjelper fortvilede mennesker som trenger bistand til å forstå vedtak.

– Dette er den beste investeringen jeg har gjort i jobben. Den kostet bare 600 kroner og har vært til stor nytte.

Jahn-Tore Fjeldstad viser fram en jakke med store bokstaver og logo på hele baksiden: NAV-ombudet i Agder.

JAKKE: Jakka til NAV-ombudet. Foto: Terje Frøyland / TV 2
JAKKE: Jakka til NAV-ombudet. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Da jeg gikk med denne på Arendalsuka, tok mange kontakt og ble nysgjerrige på jobben jeg gjør. Man må huske at ikke alle er like digitale og noe så enkelt som å vise seg fram med en jakke har effekt, sier Fjeldstad.

Han er landets foreløpig eneste NAV-ombud, betalt av Agder fylkeskommune. Stillingen er helt uavhengig av NAV. Han har kontor i Kristiansand og Arendal, men jobber over hele Agder.

– Jeg samarbeider ikke med NAV, men har samtaler med dem i enkeltsaker. Det er viktig at ombudet ikke har noen bånd til etaten. Jeg har likevel en kontaktperson i NAV som jeg kan ringe for å sjekke saker, sier Fjeldstad.

Halve befolkningen får støtte

Rundt 2,9 millioner personer bosatt i Norge mottok en eller annen form for støtte eller ytelsespensjon fra NAV i 2021.

Det tilsvarer 54 prosent av befolkningen. Totalt utbetalte NAV 523 milliarder kroner i fjor og rundt halvparten av dette var alderspensjon.

Mange henvendelser

Agder er det eneste fylket som har eget NAV-ombud, men Jahn-Tore Fjeldstad har mottatt henvendelser fra flere steder i landet.

– Det er et udekket behov flere steder enn i Agder. Jeg startet i jobben i januar og så langt har jeg fått over 90 henvendelser. Det vil nok stige raskt etter at dette blir mer kjent. Det varierer hva folk trenger råd og veiledning til.

– Mange forstår ikke vedtakene, andre har kanskje dårlig kommunikasjon med sin NAV-veileder eller er generelt dypt fortvilet over egen situasjon. Det finnes så mange ulike saker og henvendelser men felles for dem er at de ikke opplever at NAV gir dem gode nok svar, sier Fjeldstad.

Ble syk

I en liten leilighet på Hånes i Kristiansand møter vi småbarnsmoren Siw Anita Steffensen. For ti år siden hadde hun fast jobb, men så ble hun alvorlig syk.

– Jeg fikk en magesykdom som heter Ulcerøs kolitt. Det er en betennelsessykdom som rammer tarmsystemet. Jeg henvendte meg til NAV sammen med sjefen min for å finne ut hvor mye man kunne sykmelde seg og få hjelp til behandling sånn at jeg kunne komme raskt tilbake i jobb.

Siw Anita var de første årene til flere utprøvinger gjennom NAV, men for fem år siden fortalte etaten at de mente hun burde søke uføretrygd på grunn av hennes alvorlige tilstand.

TØFT MØTE: Siw Anita Steffensen har vært i NAV-systemet i ti år og det har gjort henne sykere. Foto: Trond Solvang/TV 2
TØFT MØTE: Siw Anita Steffensen har vært i NAV-systemet i ti år og det har gjort henne sykere. Foto: Trond Solvang/TV 2

Fikk ulike veiledere

Siden småbarnsmoren ble syk for ti år siden har hun opplevd å få mange ulike veiledere. Det syns hun har vært krevende.

– Det å måtte fortelle sykdomshistorien min mange ganger til stadig nye personer, har vært belastende. Spesielt siden jeg har en spesiell sykdom som oppleves som litt tabu. Saksbehandlingstiden er svært lang og det har vært tungt både fysisk og psykisk.

Steffensen fikk nylig avslag på anken om uføretrygd. Bakgrunnen var at NAV Ytelse manglet informasjon i saken hennes.

Selv mener hun veilederen hennes burde ha fortalt hva som manglet.

– Det virker som de ulike avdelingene i NAV-systemet ikke snakker sammen.

Trenger et ombud

Småbarnsmoren er blant dem som er lettet over at NAV-brukere som møter utfordringer nå har et sted de har et ombud de kan henvende seg til.

– Jeg kommer til å ta kontakt med ombudet. Det kan være godt å ha noen utenforstående som kan hjelpe med å tolke vedtak og kanskje bli med i møte med NAV. Rett og slett ha noen som forstår saken din, sier Steffensen.

NAV: Positiv til ombud

I et stort bygg like utenfor sentrum av Arendal ligger hovedkontoret til NAV Agder. Her sitter blant andre direktør Øyvind Vedal.

Dette er hans erfaring med et uavhengig NAV-ombud:

– Vi opplever at de sakene som NAV-ombudet løfter opp til oss, er et godt grunnlag for oss for å gå inn i våre systemer og videre inn i noen læringssløyfer hos oss.

– Vi er positive til at det finnes et ombud for noen ganger kan det mangle informasjon, det kan være misforståelser og noen ganger gjør vi også saksbehandlingsfeil. Hvert år behandler vi tusenvis av søknader og svært mange henvender seg til oss. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kommunikasjonen mellom oss og brukerne våre, blant annet ved å forenkle det skriftlige språket.

ER POSITIV: Direktør Øyvind Vedal i NAV Agder er positiv til et eget NAV-ombud. Foto: NAV
ER POSITIV: Direktør Øyvind Vedal i NAV Agder er positiv til et eget NAV-ombud. Foto: NAV

Ønsker flere

Flere fylkeskommuner vurderer å ansatte eget NAV-ombud, noe landets eneste ombud, Jahn-Tore Fjeldstad, mener det er behov for.

– Det må stilles krav til ombudene. Det må være et ombud som møter brukerne og blir med brukerne i møte med NAV, sier ombudet.