BEDRE BLOD: Pasient Olav Johan Johnsen er den første som fikk prøve det nye blodproduktet. Her sammen med sykepleier Anita Bøtter-Brevik og professor og overlege Håkon Reikvam. Foto: Turid Helen Felli Lunde.
BEDRE BLOD: Pasient Olav Johan Johnsen er den første som fikk prøve det nye blodproduktet. Her sammen med sykepleier Anita Bøtter-Brevik og professor og overlege Håkon Reikvam. Foto: Turid Helen Felli Lunde.

Nytt blodprodukt kan øke kvaliteten på blodoverføringer

Pasienter i Bergen som trenger hyppige blodoverføringer får nå som de første i verden teste et nytt blodprodukt.

Det er Haukeland universitetssjukehus som leder studien, der pasienter ved hematologisk avdeling og brannskadeavdelingen får prøve det nye produktet.

Den aller første pasienten som har fått prøve, er Olav Johan Johnsen fra Vaksdal.

– Rart å være førstemann

– At jeg er den første i verden er litt rart å tenke på, sier 80-åringen.

Han forteller at han det siste halvannet året har fått blodoverføring hver fjortende dag. Nå håper han det nye produktet vil fungere godt.

– Jeg håper det gjør meg bedre, slik at jeg trenger blodoverføringer sjeldnere framover, sier Olav Johan Johnsen.

Pensjonisten håper også at produktet kan hjelpe flere pasienter, og at det kan redusere blodbankenes behov for friskt blod.

– Det spesielle er at oksygenet er fjernet fra de røde blodlegemene før lagring, sier overlege ved brannskadeavdelingen og førsteamanuensis ved UiB, Stian Kreken Almeland.

Han forteller at blod normalt gradvis brytes ned under lagring i blodposer, og at det over tid vil frakte oksygen på en dårligere måte enn ferskt blod.

OPTIMIST: Overlege Stian Kreken Almeland ved Haukeland universitetssjukehus sier det kan være kort vei fra utprøving til produktet blir tilgjengelig for alle. Foto: Privat.
OPTIMIST: Overlege Stian Kreken Almeland ved Haukeland universitetssjukehus sier det kan være kort vei fra utprøving til produktet blir tilgjengelig for alle. Foto: Privat.

Kan hindre høye jernnivåer

– Det er også tegn på opphoping av jern i blodet over tid for pasienter som trenger gjentatte blodoverføringer. Dette er er et kjent problem for pasientgrupper med kronisk behov for blodoverføringer, sier Almeland.

Kroppen har ikke noen måte å kvitte seg med overflødig jern på. I store mengder kan jern skade flere organer, som for eksempel hjerte, hjerne, lever og bukspyttkjertel.

Mindre trykk på blodbanken

Almeland tror derfor at det nye produktet kan innebære store positive effekter for disse pasientgruppene.

– Det kan bety bedre kvalitet på blodoverføringene, sier Almeland.

Han leder studien sammen med Håkon Reikvam, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved UiB.

– Om vi kan ha lengre intervall mellom hver blodoverføring, betyr det mindre belastning for pasientene og at trykket på blodbanken vil gå ned, sier Reikvam.

Han forteller at leger og forskere ved blodbankene i både Oslo og Bergen i lengre tid vært interessert i å prøve ut det nye blodproduktet.

Produktet kan snart bli tilgjengelig for alle

Det er et amerikansk firma som har utviklet det nye blodproduktet Hemanext One som nå i første omgang testes ut på 20 pasienter i Bergen.

– Produktet er godkjent i Europa. Veien er derfor ikke lang fra utprøving til det kan tas i bruk i større skala om resultatene blir like bra som laboratorie- og dyreforsøkene tyder på, sier Stian Kreken Almeland.