Nå er de nye elsparkesykkel-reglene på plass. Blant reglene er nye promille- og aldersgrenser. Foto: Geir Olsen / NTB
Nå er de nye elsparkesykkel-reglene på plass. Blant reglene er nye promille- og aldersgrenser. Foto: Geir Olsen / NTB

Nye elsparkesykkel-regler: Dette ser politiet etter nå

Som følge av høye skadetall har regjeringen strammet inn reglene for elsparkesykler. Nå har flere av reglene trådt i kraft. Sparkesykkelgiganten Voi venter spent på om politiet håndhever dem.

Onsdag ble elsparkesyklene omklassifisert fra sykkel til motorvogn, og med det kom flere nye regler.

Innstrammingen kommer i kjølevannet av høye skadetall og økt konflikt mellom sparkesyklister og andre trafikanter.

– De siste tre årene har vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård etter å presentert de nye reglene på nyåret.

Dette er de nye reglene:

  • Promillegrense på 0,2.
  • Aldersgrense på 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn»
  • El-sparkesykler omfattes av bilansvarsloven, og en må derfor ha ansvarsforsikring. Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide elsparkesykler og fra 1. januar 2023 for privateide.

Klaget på manglende håndheving

Det var liten uenighet i høringsrunden om at promillegrensen måtte på plass, og at aldersgrensen måtte opp.

Christina Moe Gjerde, Nordensjef i Voi ønsker nye regler velkommen, og peker samtidig på at de må håndheves:

– Vi håper at Politiet vil sette av ressurser til å slå ned på uvettig kjøring.

I høringsrunden ble det også foreslått å nekte sparkesyklister å ferdes på fortauet. Voi pekte på at reglene allerede gjør det klart at fotgjengere skal tas hensyn til på fortauet. Hun mener det er problematisk at politiet ikke håndhever en regel som allerede eksisterer:

– Vi har til gode å se at det har blitt gjennomført kontroller, sier Christina Moe Gjerde fra sparkesykkelgiganten Voi til TV 2.

Kjeft, eller bot?

Frode Andreassen, seksjonsleder for trafikk- og sjøtjenesten, sier til TV 2 at reglene vil inngå i politiets kontrollportefølje. Han tror de fleste har oversikt over de nye reglene som kommer, takket være oppmerksomhet i mediene.

Men hvordan vil håndheving av reglene fungerer i praksis? På spørsmål om hvor vidt politiet gir advarsel ved brudd på nye regler, svarer Andreassen slik:

– Hver sak håndteres ut i fra forholdene. Veiledning kan være aktuell tilnærming, spesielt for de yngste og ved unnlatt bruk av hjelm.

Han er særlig opptatt av promillegrensen og hjelmbruken.

– Det er viktig at folk er oppmerksomme på at det nå gjelder en promillegrense på 0,2 og at promillekjøring på el-sparkesykkel kan medføre at man mister førerrett for bil og andre motorvogner. Samt er det viktig at foresatte/ansvarlige påser at barn under 15 år bruker hjelm.

Kan miste førerkortet

De nye reglene for elsparkesykkelkjøring kan ha som konsekvens at man mister førerkortet, dersom man kjører i beruset tilstand. Selv førere som ikke har sertifikat vil straffes i form at utsettelse på muligheten til å ta førerkortet.

Straffen stiger med promillen:

  • Opp til 0,5 i promille: Bot
  • Mellom 0,5 og 1,2 i promille: Bot og betinget fengsel
  • Over 1,2 i promille: Bot og ubetinget fengsel, og tap av førerrett imellom 6 måneder og 5 år

– Innføring av en promillegrense håper vi vil heve terskelen for å kjøre elsparkesykkel i beruset tilstand, sier Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Hun påpeker at de fleste ulykkene har skjedd i beruset tilstand.

– Ved å innføre promillegrense og forby utleie på natten er det forhåpentligvis mulig å gjøre noe med disse ulykkene.

Voi vil ha tilbake natta

Tidligere i år ble det utleie av sparkesykler begrenset om natten. Det ble sett på som et problem at mange brukte sparkesykler i påvirket tilstand. Med de nye reglene synes Gjerde fra Voi at sparkesyklene kan få natta tilbake.

– Promillegrensen er et sterkt argument for å tilby delte elsparkesykler om natten for flertallet som kjører i edru tilstand. I kombinasjon med mulighetene vår teknologi gir til å redusere hastigheter i gitte tidsrom og områder, er forholdene lagt til rette for at vi kan tilby trygg utleie hele døgnet.

Politiet har ingen utfordringer

På spørsmål om hvordan politiet skal håndheve reglene overfor barn og unge rent praksis, svarer seksjonsleder Andreassen:

– Politiet vil ved påtreff av barn under 12 år på elsparkesykkel stanse videre kjøring og kontakte deres foresatte/ansvarlige.

Er det krav til legitimasjon for barn, eller spør dere bare?

– Det er ikke krav til barn om å ha med seg legitimasjon.

Er det noen utfordringer med hvordan dere skal tolke det nye regelverket?

– Ikke på nåværende tidspunkt.