REAGERER: Mange studenter står uten studentbolig. Her fra Sogn Studentby i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
REAGERER: Mange studenter står uten studentbolig. Her fra Sogn Studentby i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Nye dystre studenttall: – Veldig beklagelig

Over 14.000 registrerte studenter står i boligkø før studiestart, men Samskipnadsrådet antar at det faktiske tallet er langt høyere.

Sommeren er på hell, og studiestart er rett rundt hjørnet for mange. Mens 16.322 studenter har fått tildelt en studentbolig, står nesten like mange i kø.

Køtall for studentboliger i de store byene

Oslo: 6337 studenter på venteliste

Bergen: 2680 studenter på venteliste

Tromsø: 1689 studenter på venteliste

Stavanger: 695 studenter på venteliste

Trondheim: Fører ikke venteliste

Kilde: Samskipnadsrådets undersøkelse med tall fra 01.08.2022

I år er det registrert 14.205 studenter på venteliste per 1. august, men fordi studentsamskipnaden i Trondheim ikke lenger fører ventelister er tallet trolig langt høyere.

Det viser ferske tall fra Samskipnadsrådets undersøkelse.

Ikke endret seg på tre år

– Køtallene i år er omtrent som før pandemien. Det er rundt 14.000 registrert i kø. Og så vet vi i tillegg at køtallene i Trondheim ikke er rapportert inn, og det var cirka 3000 i 2019, sier styreleder i Samskipnadsrådet Hans Erik Stormoen til TV 2.

Det reelle tallet er derfor nærmere 17.000 studenter på venteliste, ifølge Stormoen.

BEKLAGELIG: Styreleder i Samskipnadsrådet sier tallene er på linje med før pandemien, og fortsatt for høye. Foto: Aage Aune / TV 2
BEKLAGELIG: Styreleder i Samskipnadsrådet sier tallene er på linje med før pandemien, og fortsatt for høye. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det er et veldig høyt antall, og vi synes det er ekstremt kjedelig at vi ikke kan tilby flere studenter en bolig.

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier til TV 2 at tallene er som forventet.

– Vi ser at det er cirka det samme som før pandemien, kanskje marginalt mindre kø nå, og vi ser også på søknadstallene til høyere utdanning at det har normalisert seg.

Han forventer at køtallene vil bli lavere i løpet av august, men vil gå i dialog med samskipnadene til høsten for å sikre at boliger faktisk blir bygd.

Etterspør mer penger

Selv om både denne regjeringen og den forrige har satt av rekordstore beløp til å bygge flere studentboliger, har det ikke vært mulig å realisere.

Samskipnadsrådet mener at statens fastsatte kostnadsramme for utbygging av studentboliger ikke svarer til økte byggekostnader.

– Vi har betingelser fra regjeringen som sier vi kan bygge en bolig til cirka 1 million, men med dagens kostnader koster det mellom 1,2 og 1,3 millioner, sier Stormoen.

AVVENTER: Statsråd Ola Borten Moe sier han vil ta tak i situasjonen til høsten. Foto: Martin Leigland / TV 2
AVVENTER: Statsråd Ola Borten Moe sier han vil ta tak i situasjonen til høsten. Foto: Martin Leigland / TV 2

Venter på statsbudsjettet

Borten Moe sier han ikke kan utelukke økt kostnadsramme, men vil ikke utdype ytterligere før det er avklart i nytt statsbudsjett.

– Men det er korrekt at byggekostnadene har gått opp de siste årene, selv om det heldigvis går noe ned nå. Men vi får se, og det kan godt hende vi skal øke kostnadsrammen i årene som kommer, sier han.