HEKTISK: Ifølge besetningen som har vitnet i Ingstad-rettssaken, var det høyt stressnivå på broen da de skjønte at fartøyene var på kollisjonskurs. Her fra befaring på en av Forsvaret sine andre Nansen-fregatter. Foto: Geir Olsen / POOL
HEKTISK: Ifølge besetningen som har vitnet i Ingstad-rettssaken, var det høyt stressnivå på broen da de skjønte at fartøyene var på kollisjonskurs. Her fra befaring på en av Forsvaret sine andre Nansen-fregatter. Foto: Geir Olsen / POOL
Ingstad-ulykken

Nye detaljer om dramaet på broen: – Det kom noen gloser

Rormannen på Helge Ingstad oppfattet tidlig at lysene i det fjerne faktisk var et fartøy. Da bro-besetningen skjønte at de var på kollisjonskurs, skjøt adrenalinnivået i været.

Hvem så egentlig hva i minuttene og sekundene før fregatten Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS?

Torsdag var det knyttet en viss spenning til hva rormannen kom til å si.

For mens vaktsjefene på broen hadde slått seg til ro med at det opplyste objektet på styrbord side var noe som lå rolig inntil land, tenkte rormannen at lysene faktisk kunne komme fra et fartøy i bevegelse.

– Jeg tenkte at det var noe som kunne se ut som en lekter. Det var mye dekksbelysning, og jeg baserte antakelsen min på lektere jeg har sett tidligere, sier han.

ILLUSTRASJON: Her fra Havarikommisjonen sin gjenskaping av Ingstad-ulykken. Slik kan lysene ha sett ut fra broen på Helge Ingstad. Foto: Politiet
ILLUSTRASJON: Her fra Havarikommisjonen sin gjenskaping av Ingstad-ulykken. Slik kan lysene ha sett ut fra broen på Helge Ingstad. Foto: Politiet

En streiftanke

Rormannen skal ha observert fartøyet flere minutter før kollisjonen. Ifølge forklaringen hans, var det flere grunner til at han ikke meldte fra.

– Som rormann er det ikke min rolle å holde utkikk. Jeg må holde fokus på kursen, sier han.

I tillegg var ideen om at det kunne være en lekter, bare en streiftanke mens han holdt på med egne oppgaver.

Rormannen regnet dessuten med at påtroppende og avtroppende vaktsjef hadde full kontroll over farvannet.

Så «Sola TS»

På dette tidspunktet skal begge lederne på broen ha undersøkt radaren mens de gjennomførte vaktoverleveringen.

Avtroppende vaktsjef forklarte onsdag at han hadde sett to AIS-signaler på radaren, og også sett betegnelsen «Sola TS» uten å undersøke den noe nærmere.

Siden signalene ikke viste noe fartsvektor, regnet både han og vaktsjefen som nå er tiltalt at objektene lå i ro.

DISKUTERTE: Avtroppende vaktsjef og 33-åringen snakket om et lysende objekt, men konkluderte med at det måtte være et stasjonært objekt, inntil land. Foto: Politiet
DISKUTERTE: Avtroppende vaktsjef og 33-åringen snakket om et lysende objekt, men konkluderte med at det måtte være et stasjonært objekt, inntil land. Foto: Politiet

– Ikke min rolle

Vitnet forteller at han i praksis kun er et verktøy på broen, der han hovedsakelig utfører vaktsjefen sine kursordrer.

Det er egne folk som holder utkikk, og rapporterer inn til vaktsjef hvis de ser noe mistenkelig.

Opptil to minutter før kollisjonen, var styrbord utkikk nede og spiste i messa.

MANGLET: Styrbord utkikk var i messen og spiste i hele 18 minutter i tiden før kollisjonen. Dette var det den avtroppende vaktsjefen som hadde gitt tillatelse til. Foto: Politiet
MANGLET: Styrbord utkikk var i messen og spiste i hele 18 minutter i tiden før kollisjonen. Dette var det den avtroppende vaktsjefen som hadde gitt tillatelse til. Foto: Politiet

– Det var da jeg skjønte

– I minuttene før sammenstøtet, har du gjort deg noen tanker om hvorvidt de øvrige på broen har forstått at det var et fartøy på styrbord side? spør aktor Benedikte Høgseth.

– Nei, ikke før sekunder før unnamanøveren. Jeg reiste meg opp og prøvde å myse ut vinduet mot objektet foran oss. Prøvde å se om det trakk mot venstre. Det var da jeg begynte å skjønne at antakelsene kunne være feil, sier rormannen.

Han husker at han hørte en oppkalling på radiosambandet, men ikke hva som ble sagt.

Ifølge lydloggene er dette oppkallingen fra Sola TS som har blitt kjent i media, der losen ber fregatten om å svinge styrbord.

Hør den dramatiske lydloggen fra fregattulykken

Adrenalin og stress

Sekundene før sammenstøtet kl. 04.01 betegner han som dramatiske. Rormannen myste ut av vinduet, og sier han så en båtripe eller baug som kom mot dem.

– Jeg reiste meg opp, så på styrbord utkikk, og fikk blikkontakt med henne. Hun så forvirret eller bekymret ut. Noen sekunder senere skjønner vaktsjefen også hva som skjer, sier rormannen og forteller:

– Det kom noen gloser, så fikk jeg ordre om hardt babord. Jeg utførte den med en gang.

Aktor ber rormannen om å beskrive stemningen på bro like før kollisjonen.

– Det gikk fra å fremstå som en kontrollert situasjon, til usikkerhet, til mye adrenalin og stress da man skjønte hva som var i ferd med å skje.

GJENSKAPING: Havarikommisjonen sin animasjon som viser kollisjonen mellom fregatten og tankskipet. Foto: Havarikommisjonen
GJENSKAPING: Havarikommisjonen sin animasjon som viser kollisjonen mellom fregatten og tankskipet. Foto: Havarikommisjonen

Bevisst på oppgavene

Kl. 04.01 kolliderte fregatten Helge Ingstad med tankskipet Sola TS i Hjertefjorden. Bare et mirakel gjorde at ingen av de 137 om bord mistet livet.

– Har du noen tanker om hva som kunne blitt gjort før sammenstøtet for å hindre dette? spør aktor

– Nei.

Dette skjedde da Helge Ingstad kolliderte med Sola TS

Ifølge Havarikommisjonen sin rapport, var rormannen svært bevisst på at varsling om fartøy ikke var hans oppgave. Dette er primæroppgaven til utkikk og vaktsjefassistent.

«Rormann har ikke samme fagkunnskap som vaktsjef med hensyn til navigering og manøvrering av et fartøy, og dette medvirket, ifølge rormann, til at rormann ikke ba vaktsjef om avklaring av situasjonen.»

«Havarikommisjonen konstaterer at rormann utførte sin tjeneste i henhold til det man kan forvente av en vernepliktig på brovaktslaget.»

Mislikte å lære opp

I tillegg til rormannen, forklarte også vaktsjefen sin assistent seg.

Hun ante heller ikke at det var fare på ferde, og var opptatt med opplæring av ny vaktsjef-assistent.

Hun var selv menig, og likte ikke å drive opplæring.

– Jeg synes ikke det var veldig kjekt å ha ansvar for dette, men det gikk bra. Det hadde sikkert vært lettere hvis noen med utdanning tok seg av opplæringen.

– Det at du drev opplæring, kan det ha hatt noe betydning for om man så tankskipet eller ikke? spør aktor Magne Kvamme Sylta.

– Det kunne det sikkert.

UTSPØRRING: Statsadvokat Magne Kvamme Sylta. Foto: Frode Hoff / TV 2
UTSPØRRING: Statsadvokat Magne Kvamme Sylta. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Kanskje fortrengt det

Det har vært en fellesnevner blant de fleste vitnene at de sliter med å huske ting fra ulykken for fire år siden.

Minnene fra selve smellen sitter i hos vaktsjef-assistenten, men ordlyden fra forklaringen og avhøret den kvelden er litt forskjellig.

– Akkurat nå kan jeg ikke huske noe smell. Det kjentes ut som om båten skulle gå rundt, men jeg så ikke for meg noe hull. Jeg tenkte at det bare ble en liten bulk i siden, sier hun.

REVET BORT: Flere lugarer på styrbord side av fregatten ble totalskadet av ankeret til tankskipet. At det ikke gikk liv tapt, sier Sjøforsvaret bare var flaks. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
REVET BORT: Flere lugarer på styrbord side av fregatten ble totalskadet av ankeret til tankskipet. At det ikke gikk liv tapt, sier Sjøforsvaret bare var flaks. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Aktor Sylta leser opp fra avhøret gjort ulykkesnatten.

– Her står det: «vitnet opplevde det som helt jævlig, at hun skalv og ble kvalm». Hva tenker du om det du hører?

– Jeg tenker at jeg har glemt veldig mye. Kanskje jeg har fortrengt det. Det var ikke noe kjekt, sier hun.

Maraton-rettssak

Det er satt av to måneder til rettssaken etter Helge Ingstad-kollisjonen.

På tiltalebenken sitter en 33 år gammel mann, som var vaktsjef på broen ulykkesnatten for fire år siden.