ny2-vest-tank-hr-F - Skjerper straffen for miljøkriminalitet

Høyesterett har skjerpet straffen for daglig leder Jostein Berland i Vest Tank fra halvannet til to års fengsel.

Berland var daglig leder da to tanker med giftig avfall eksploderte ved anlegget i Gulen i Sogn og Fjordane våren 2007. Det spredte seg forurensning fra eksplosjonen over et stort område, og flere hundre personer har fått helseplager etter eksplosjonen.

Høyesterett konstaterer at tankanlegget ulovlig tok imot restavfall fra avsvovling av bensin, og at det ble skapt fare for menneskers liv og helse ved den prosessen som ble igangsatt og som førte til eksplosjonen.

I tingretten og lagmannsretten ble Berland dømt til halvannet års fengsel. Det ble karakterisert som den strengeste dommen som er avsagt i en sak om miljøkriminalitet her i landet. Høyesterett valgte å skjerpe straffen.

En rådgiver som bisto ved rensingen, har også vært tiltalt. Han ble dømt i tingretten og frifunnet i lagmannsretten. Frifinnelsen oppheves av Høyesterett. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2