ny2-terror-breivik-medisin-F - Breivik får ikke medisiner

Selv om Anders Behring Breivik er vurdert som alvorlig syk, får han ingen medisiner i fengselet. Psykologiprofessor Svenn Torgersen reagerer sterkt.

To av landets fremste rettspsykiatere fastslår i sin rettspsykiatriske erklæring at Breivik er psykotisk, schizofren og at han trenger livslang behandling. Selv om Breivik ikke får medisiner, er han under forsvarlig medisinsk tilsyn på Ila fengsel, forteller politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Aftenposten.

– Skulle hans tilstand forverres, vil han få behandling og bli flyttet til Dikemark sykehus eller lignende institusjon, sier Hjort Kraby.

Men ettersom legene på Ila ikke vurderer Breivik som akutt syk, blir han sittende i fengsel. Først hvis han skulle bli vesentlig sykere eller bli underlagt tvangsmedisinering, må Breivik legges inn på Dikemark psykiatriske sykehus eller en lignende institusjon, sier politiadvokaten.

Dette reagerer psykologiprofessor Svenn Torgersen ved Universitetet i Oslo sterkt på.

– Dette illustrerer det besynderlige i de sakkyndiges vurdering og konklusjon om at Breivik er paranoid schizofren. Det eneste gode i situasjonen, er at vi lever i et land der man ikke tvangsmedisinerer mennesker for å underbygge en diagnose, sier han til avisa.

Svenn Torgersen har tidligere uttalt at det ikke er noe i rapporten som dokumenterer diagnosen Breivik har fått.

Fengselsdirektør Knut Bjarkeid opplyser at Ila fengsel ikke har noe forhold til den psykiatriske erklæringen som er skrevet for Oslo tingrett, men at fengselet forholder seg til dem som til en hver tid har ansvaret for behandlingen av Breivik. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2