ny2-telenor-res-F - India-satsingen dro ned Telenor-resultat

Telenors resultat for første kvartal bærer sterkt preg av problemene som har oppstått rundt konsernets satsing i India.

Selskapet valgte å nedskrive virksomheten med 3,9 milliarder kroner Det ga et brutto driftsresultat på 20 millioner kroner for første kvartal mot 3.696 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet etter skatt ble negativt. I første kvartal gikk Telenor med et underskudd på minus 390 millioner kroner mot et overskudd på rundt 3.003 millioner kroner i samme kvartal i 2012.

Per aksje ble resultatet 0,37 kroner, mot 1,71 kroner i fjor. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 1,43 kroner per aksje.

I kvartalsregnskapet fremgår det at 2,6 milliarder kroner av nedskrivningen på 3,9 milliarder tilskrives Telenor, mens resten tillegges Uninor.

– Jeg er glad for å kunne legge fram nok et kvartal med solide driftsmessige resultater for Telenor-konsernet. Vi opprettholder veksttakten fra 2011 med en inntektsvekst på 8 prosent, marginer på linje med fjoråret og en forbedret kontantstrøm, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

– Regulatørens anbefalinger for ny lisensauksjon, etter høyesteretts dom om å kansellere alle lisenser utstedt i 2008, har svært negative følger for både telekomsektoren i India og Uninor, sier Baksaas.

Han advarer mot følgene av å vedta anbefalingene.

– Dersom de blir vedtatt av telekommunikasjonsdepartementet vil det være nærmest umulig for oss å delta i auksjonen. Vi arbeider aktivt for å ivareta våre investeringer og oppfordrer indiske myndigheter til å vedta et akseptabelt rammeverk for bransjen, sier konsernsjefen.

– Jeg er glad for å se at Telenor i Pakistan leverer et fremragende kvartal, og viser organisasjonens evne til kontinuerlige forbedringer, sier han.

Veksten i landet var på 17,6 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Det ga et resultat på 1.387 millioner kroner mot 1.179 millioner kroner i 2011.

I India var tilsvarende tall for Uninor 84,2 prosent og et resultat på 1.009 millioner kroner mot 548 millioner kroner i fjor.

I Thailand vokste virksomheten med 14 prosent og i Malaysia med 10,5 prosent.

Om oppkjøpet av VimpelCom-aksjene i Russland nøyer Baksaas seg med å si at Telenor er trygge på at det norske konsernet har opptrådt i overensstemmelse med gjeldende lover og reguleringer. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2