ny2-statoil-res-F - Helge Lund la fram rekordresultat for Statoil

Statoil hadde et driftsresultat etter skatt på 16,8 milliarder kroner i årets første kvartal – nesten 5 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor.

Selskapets justerte driftsresultat i første kvartal var på 59,2 milliarder kroner, noe som er det høyeste Statoil har lagt fram i ett enkelt kvartal og en forbedring på 14 prosent sammenlignet med første kvartal i 2011.

– Statoil økte produksjonen med 11 prosent og oppnådde høye olje- og gasspriser i første kvartal 2012, noe som ga et sterkt økonomisk resultat for perioden. Produksjonen var som forventet, og våre prognoser for 2012 ligger fast, sier Statoils konsernsjef Helge Lund, som under presentasjonen av resultatet beskrev årets første kvartal som en opptur.

Statoil fullførte tolv letebrønner i første kvartal 2012 – i åtte av disse ble det gjort funn, en treffprosent på 67 prosent.

– Vi fortsatte å sette nye felt i drift og vi økte produksjonen fra eksisterende felter. Dette ga rekordhøy produksjon fra vår internasjonale virksomhet. På norsk sokkel økte vi gassproduksjonen i samsvar med strategien for gassoptimalisering. Vi leverte også stabil oljeproduksjon som et resultat av vår vellykkede satsing på økt utvinning, sier Lund.

Han mener resultatet som Statoil nå legger fram ikke er tilfeldig.

– Jeg har ingen tro på at vi kommer til å ha denne takten hele tiden, men det er et resultat av en langsiktig strategi fra selskapet. Vi har gradvis trappet opp investeringene på leting og spisset strategien, understreket Lund og sa at Statoil i perioden 2012 til 2014 vil bore rundt 20 brønner med et forventet potensial på over 100 millioner fat.

– Dette er en avtale som er forhandlet av Statoil hele veien, men det var en viktig forutsetning for at denne transaksjonen kunne finne sted, og det var delelinjeavtalen som ble avtalt mellom Norge og Russland for en tid tilbake. Jeg er helt overbevist om at denne avtalen ikke ville kunne latt seg realisere uten at det fundamentet var på plass, mener Lund.

Samarbeidsavtalen med Rosneft gjelder leting etter olje og gass i uutforskede områder offshore i Russland og Norge, og gir også Rosneft mulighet til å erverve andeler i utvalgte Statoil-prosjekter.

– Mange eksperter er allerede ute og kommenterer kvaliteten på de forskjellige områdene. Jeg vil understreke at alle de områdene som er tildelt er såkalte «umodne» områder og at ressursanslagene derfor er usikre. Det er en høy geologisk risiko, men også en høy opptur hvis vi lykkes, mener Lund.

Han understreket at avtalen med Rosneft er langsiktig og tuftet på gjensidighet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2