ny2-finanstilsyn-an-F - Finanstilsynet politianmelder Nordea og tre andre verdipapirforetak

Finanstilsynet anmelder Nordea Bank Norge, First Securities, Fondsfinans og Svenska Handelsbanken for brudd på bestemmelsen om shortsalg.

Politianmeldelsene bygger på at verdipapirforetakene ikke i god nok grad har sørget for at kundene eide eller hadde tilgang til aksjene som ble solgt gjennom foretakene.

– Flere av de foretak som er politianmeldt, har også tidligere vært gjenstand for undersøkelser og kritikk for mangelfull kontroll av om kundene har tilgang til de finansielle instrumenter de selger, sier seksjonssjef Geir Holen ved seksjon for verdipapirtilsyn i Finanstilsynet.

Bakgrunnen for saken er at det i månedsskiftet mars/april i fjor ble gjennomført en finansiell restrukturering i det børsnoterte selskapet Reservoir Exploration Technology ASA.

Finanstilsynets undersøkelser avdekket at en rekke investorer startet å selge de nye aksjene før de var registrert i Foretaksregisteret, før prospektet var godkjent og før aksjene faktisk var levert på investorenes konto.

– I dette tilfellet medvirket foretakenes manglende kontroll til større og vedvarende leveringsproblemer i verdipapiroppgjøret. RXT hadde selv gitt alle aktører tydelige og presise opplysninger om at aksjene ikke var omsettelige før prospektet var godkjent og aksjene tilgjengelig på den enkeltes VPS-konto, sier Geir Holen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2