ny2-alvdal-dom-kvin-F - Alvdal-mor slipper forvaring

Den hovedtiltalte 46 år gamle moren i Alvdal-saken slipper forvaringsstraff. Hun er i Eidsivating lagmannsrett dømt til tolv års fengsel.

Den hovedtiltalte 64-åringen ble dømt til 13 års forvaring for gjentatte seksuelle overgrep. Nabobarnas mor er dømt til tre års fengsel, mens nabobarnas far fikk fire års fengsel.

For rundt to uker siden ble 64-åringen funnet skyldig av juryen i lagmannsretten i å ha utsatt barna til sin tidligere samboer for gjentatte og systematiske overgrep gjennom flere år. Han ble også funnet skyldig i å ha forgrepet seg seksuelt på et søskenpar som bodde i et nabohus.

Statsadvokat Iris Storås begrunnet behovet for en lang forvaringsstraff med at det ifølge de sakkyndige i saken var nærliggende fare for at mannen på nytt skal forgripe seg på barn. Han er erklært pedofil i den rettspsykiatriske utredningen som ligger til grunn for dommen mandag.

Også den 46 år gamle moren til to av barna er erklært pedofil. Også for hennes del konkluderte de sakkyndige med at det er nærliggende fare for at hun skal begå nye seksuelle overgrep.

Storås mente at ordinær fengselsstraff – selv om den er svært streng – ikke vil gi samfunnet tilstrekkelig vern mot de to. Aktoratet la ned påstand om 14 års forvaring med en minstetid på ni år for begge de hovedtiltalte. Naboekteparet måtte ifølge aktor dømmes til henholdsvis åtte år for faren og sju år og seks måneder for moren.

Den hovedtiltalte mannen fikk i Nord-Østerdal tingrett tolv års forvaring, med en minstetid på åtte år, mens hans tidligere samboer fikk elleve års forvaring med en minstetid på sju år og seks måneder. Naboekteparet ble dømt til fengsel i fire år.

I skjerpende retning for alle de fire tiltalte i Alvdal-saken ble det også framhevet at overgrepene ble filmet og fotografert – materiale som skulle vise seg å bli sentrale bevis i straffesaken mot det tidligere samboerparet. Bildene og videoopptakene viser imidlertid bare bruddstykker av hva som fant sted i Alvdal gjennom flere år midt på 2000-tallet, ifølge aktor. Derfor må barnas forklaringer ha veid tungt da juryen kom til sin kjennelse. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2