ny1-vågehval-fangst-F - Bekymret over svikt i vågehvalfangsten

Antall fartøy som deltar i fangst av vågehval har gått kraftig ned de siste årene. Nå ber Fiskeridirektoratet om at næringen må arbeide for å styrke rekrutteringen.

For ti år siden deltok 33 norske fartøy i vågehvalfangsten. I fjor var tallet 19 og i 2010 bare 18. I fjor ble bare 533 hval av kvoten på 1.286 fanget, noe som tilsvarer 41 prosent av kvoten.

Den kraftige reduksjonen kommer til tross for at myndighetene har jobbet for å legge forholdene til rette for nyrekruttering.

Nå har Fiskeridirektoratet lagt fram et høringsnotat for fangsten i 2012, der direktoratet ønsker å videreføre deltakervilkårene fra 2011 samtidig som myndighetene understreker at det er viktig at næringen selv jobber aktivt med å rekruttere nye deltakere til fangsten.

Høringsfristen er satt til onsdag 29. februar. Fangstsesongen løper fra 1. april og ut august. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2