ny1-uravstemning-ja - Ja-flertall i uravstemningen

Det ble et klart ja-flertall i alle fem overenskomster som hadde uravstemning i lønnsoppgjøret onsdag.

Flertallet var solid for alle fem overenskomster som hadde uravstemning onsdag 9. mai. For industrioverenskomsten ble resultatet 82,2 prosent ja, fellesoverenskomsten for byggfag kom ut med 89,4 prosent ja, overenskomsten for byggeindustrien oppnådde 76,2 prosent ja, riksavtalen for hotell og restaurant oppnådde 57 prosent ja og biloverenskomsten, som ikke var til mekling, men ble forhandlet fram, kom ut med 86,9 prosent ja.

På forhånd var det knyttet sterkest interesse til resultatet for riksavtalen for hotell og restaurant, hvor to av medlemmene i forhandlingsutvalget stemte nei. Resultatet i uravstemningen ble altså 57 prosent ja og 40,9 prosent nei, slik at det ble et klart ja- flertall.

– Fellesforbundet oppnådde et meget bra resultat. Resultatet har også hatt stor betydning for andre oppgjør og var i tråd med hovedlinjene LOs representantskap trakk opp for årets oppgjør. Dette har medlemmene i frontfagene nå støttet opp om, sier LO-lederen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2