ny1-uføre-stabil - Stabil andel uføre

Ved utgangen av 2011 var 9,5 prosent av befolkningen uførepensjonister. Det er samme nivå som ved utgangen av 2010 og 2009.

Over 306.700 personer mottok uførepensjon ved utgangen av fjoråret, viser nye tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. På ett år har det blitt 5.600 flere som mottar uførepensjon fra Nav.

– At antallet uføre øker kan forklares med at befolkningen vokser. Når vi ser på andelen av befolkningen som er ufør, har denne holdt seg på samme nivå de siste tre årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Antallet unge uføre fortsetter å øke, og det er nå 4.600 uføre i aldersgruppen 18-24 år. Dette er 300 flere enn for ett år siden.

57 prosent av alle uførepensjonister er kvinner. Det er en overvekt av kvinner i alle aldersgrupper fra 35 år og oppover. For de yngre aldersgruppene er det flere mannlige mottakere av uførepensjon.

Det er Telemark som har den høyeste andelen uføre med 13,1 prosent, tett etterfulgt av Østfold med 13,0 prosent. Oslo har lavest andel uføremottakere med 5,6 prosent. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2