ny1-tørrfiskdom-nigeria-F - Mann dømt i sak om eksport av tørrfisk til Nigeria

En mann er i Bergen tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel for brudd på tolloven i en sak om eksport av tørrfisk til Nigeria. Han må betale 25.000 kroner i bot.

I tillegg har selskapet hans vedtatt et forelegg for samme forhold på bøter og inndragning med 2,6 millioner kroner.

Det var i perioden fra 2006 til 2009 at mannen ifølge dommen la fram uriktige fakturaer eller legitimasjonsdokumenter for Tollvesenet i forbindelse med 30 forsendelser av tørrfisk og tørrfiskhoder til Nigeria. Eksporten hadde en samlet verdi på 36 millioner kroner.

Ifølge dommen ble det gitt uriktige opplysninger om varetype og varenes verdi, slik at det på denne måten ble unndratt eksportavgift i Norge. I tillegg kan dokumentene ha ført til store tollunndragelser i Nigeria, ifølge dommen.

Mannen har tilstått forholdene.

Økokrim opplyser at dommen representerer ett av flere tilsvarende lovbrudd som ble avdekket gjennom en aksjon mellom Fiskeridirektoratet, Skatteetaten, Tollvesenet og Økokrim. Det er utferdiget forelegg og tatt ut tiltaler mot tre andre selskaper og personer. To rettssaker er i den forbindelse berammet til 12. desember og 16. januar. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2