ny1-terror-løken-2-F - Breivik endret forklaring til politiet underveis

Kompendiet, borgerkrig og sin egen rolle i Knights Templar. Flere ting har endret seg i Anders Behring Breiviks forklaring siden 22. juli.

Politibetjent Geir Egil Løken, en av Breiviks hovedavhørere gjennom 220 timer med avhør, forklarte seg om endringer i forklaringene til Breivik siden 22. juli i fjor.

Før Breivik fikk se den rettspsykiatriske rapporten som kjente ham utilregnelig, forklarer Løken at Breivik beskrev Knights Templar-nettverket som svært omfattende, og at han selv var leder for Knights Templar Norge.

– Han forklarte at en borgerkrig var i gang, og at det var 15.000 medlemmer av Knights Templar i Norge, forklarte Løken.

Etter at Breivik fikk kjennskap til den rettspsykiatriske rapporten som kjente ham utilregnelig i desember i fjor, endret han strategi.

– Den 1. mars i år reagerte vi alle med forundring på måten ting ble forandret på. Det var så klart og tydelig at han forklarte seg på en ny måte om Knights Templar og kompendiet, sa Løken.

Breivik har i løpet av avhørene gått fra å si at aksjonen i regjeringskvartalet og på Utøya kun var en måte å gjøre kompendiet kjent på, til at kompendiet ikke er viktig og kun en kladd. I de første avhørene forklarte han også at Norge er i borgerkrig, en uttalelse han har moderert til at «Norge er i ferd med å utvikle seg til et land i borgerkrig».

Breivik har i hele perioden likevel holdt fast på at det som står i kompendiet er sant, at han har vært i London, at han reiste til Baltikum og at det finnes to andre terrorceller i Norge. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2