ny1-tarm-sykdom-nasjonal-F - Nasjonalt utbrudd av tarmsykdom

45 personer i Tromsø og Østfold er rammet av shigellose. Sykdommen som blant annet kan gi diaré og oppkast, håndteres nå som et nasjonalt utbrudd.

Utbruddet startet opprinnelig i Tromsø, der 42 personer er blitt smittet. Ytterligere tre personer fikk bekreftet shigellose i Østfold før helgen, og utbruddet håndteres av helsemyndighetene og Mattilsynet som et nasjonalt utbrudd, selv om de tre fra Østfold ikke har noen kjent tilknytning til Tromsø.

Mattilsynet undersøker nå om smittekilden kan være ingredienser i pesto, som 36 av de 45 bekrefter å ha spist. Ytterligere tre har fått servert fersk basilikum, som er en av ingrediensene i pesto. Blant ingrediensene som nå sjekkes er basilikum fra Israel.

Shigella-bakterien lever i tarmen til mennesker som er blitt smittet, men bakterien kan også forurense mat og vann. Ifølge Mattilsynet er de vanligste symptomene diaré, ofte blodtilblandet, magesmerter, kvalme og eventuelt også feber. Normalt er ikke sykdommen alvorlig, men sykdomsbildet er avhengig av hvilken bakterietype som forårsaker infeksjonen.

I Norge blir det registrert mellom 20 og 30 sporadiske tilfeller at shigellose-smitte hvert år. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2