ny1-tannhelse-fagforbund-F - – Oppsiktsvekkende av departementet

Fagforbundet reagerer med vantro på at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) vil vente med å endre rettspraksisen for tannhelsepersonell etter en dom i Trygderetten.

Mandag sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm at det er nødvendig at en ny sak om kvikksølveksponert tannhelsepersonell blir prøvet for Trygderetten, for å få en avklaring av rettstilstanden.

En tannhelseassistent fikk nylig godkjent sine helseplager som yrkesskade, noe som har ført til at Nav nå har bedt Arbeidsdepartementet avklare hvordan de skal forholde seg etter kjennelsen.

– Jeg leste med vantro pressemeldingen fra departementet. I tillegg til kjennelsen som omtales er det også kommet en ny kjennelse, så vi har faktisk allerede to kjennelser som gir medhold til tannlegesekretærer, sier Rønning-Aaby til NTB.

Hun mener at disse to kjennelsene er banebrytende for alle andre tannhelsesekretærer, og viser også til en rapport fra Helsedirektoratet som ble lagt fram i februar og som stadfester den samme årsakssammenhengen som Trygderetten har kommet fram til.

Rønning-Aaby utelukker ikke at Fagforbundet nå vil prøve å få disse sakene inn for en vanlig sivilrettslig domstol.

– Det er beklagelig hvis det er det som må til, de fleste sliter allerede i trygdesystemet og må gå en tung vei for å få dette til. Vi hadde håpet å slippe en så lang prosess, men det er fortsatt en kamp vi må gjøre for å få dette på plass, avslutter Rønning-Aaby.

«En ny og mer prinsipiell avklaring av hvordan regelverket skal forstås vil fjerne uklarheten om rettstilstanden til de tidligere tannhelsearbeiderne», heter det i pressemeldingen fra mandag.

Bjurstrøm understreker at Nav ikke vil fatte vedtak i tilsvarende saker inntil en ny kjennelse foreligger. (©NTB) (©NTB)

Mer innhold fra TV 2