ny1-ssb-overnatting-F - Svak økning på utenlandske overnattinger

I juni i år var det 3,62 millioner overnattinger på norske hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. Utlendingers overnattinger økte med 1 prosent, mens nordmenns bruk sto på stedet hvil.

Sammenlignet med juni 2010 gikk omsetningen for norske hoteller ned med 5 prosent, viser overnattingsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.

Målt i prosent står greske gjester for den største reduksjonen. I juni år var det hele 48 prosent færre grekere som overnattet på norske hotell enn i juni i fjor.

Strengt tatt er det en enda større reduksjon i overnattinger av gjester fra Slovenia, Kypros og Estland, men her er antallet overnattinger relativt beskjedent i forhold til totalen.

Målt i antall overnattinger er det tyskere, nederlendere og svensker som sto for flest overnattingsdøgn i juni i år. Totalt sto utlendinger for 1.249.286 overnattinger i juni, mens nordmenn overnattet 2.378.760 døgn.

På Svalbard var det i juni i år en nedgang på 10,7 prosent i antall overnattinger i juni sammenlignet med juni 2010. Nedgangen kom hovedsakelig i antall overnattinger fra utlendinger. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2