ny1-særlov-offentlighet - Neppe særlov for 22. juli-kommisjonen

Regjeringen vil ikke ha en særlov som begrenser åpenheten om 22. juli-kommisjonens arbeid. Dette opplyser statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ved Statsministerens kontor til NTB.

– Da 22. juli-kommisjonen ble nedsatt, vurderte vi nøye spørsmålet om offentlighet. Vi ønsker generelt stor grad av åpenhet, spesielt i denne saken, som er av stor allmenn interesse og betydning. Derfor er vi også skeptisk til en særlov om unntak fra offentlighetsloven, sier Schjøtt-Pedersen.

Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene ha uformelle sonderinger med partiene på Stortinget om dette.

– Vi legger vekt på nær kontakt med Stortinget, det har vi hatt hele veien. Med mindre partiene har sterke ønsker om en slik lov, ønsker vi å holde oss til offentlighetslovens alminnelige bestemmelser, sier Schjøtt-Pedersen.

22. juli-kommisjonens ønske om unntak fra offentlighet gjennom en slik særlov deles av den nasjonale støttegruppen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2