ny1-rapport-detaljstyring-F - Rapport: Stortingets detaljstyring sinker prosjekter

I en rapport som samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har bestilt, konkluderes det med at Stortinget får styre for mange detaljer og at dette sinker vei- og jernbaneutbyggingen.

I den uavhengige rapporten er to av hovedkonklusjonene at makt bør flyttes fra Stortinget til vei- og jernbaneetatene, og at det må settes en frist for når et vei- eller jernbaneprosjekt skal være ferdig, skriver Aftenposten.

I dag tar det ni-ti år å planlegge store vei- og jernbaneprosjekter, og mange politikere, inkludert statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og tidligere samferdselsminister Kjell Opseth (Ap), mener dette er altfor lang tid.

Konklusjonen i rapporten, som Kleppa får overrakt onsdag, skal etter det Aftenposten erfarer være likelydende med en rapport som Byggenæringens Landsforening (BNL) har bestilt fra Vista Analyse. I denne rapporten konkluderes det med at dagens planleggingstid kan mer enn halveres.

I BNL-rapporten foreslås det en rekke punkter for å effektivisere planleggingen av store samferdselsprosjekter.

Blant annet må alle parter som berøres, tidlig inn i prosessen for å avklare og kartlegge uenigheter om valg av trasé og hensyn til kultur og miljø. Planleggingen må skje som én sammenhengende prosess og ikke steg for steg som et puslespill. Vista Analyse mener også at det må settes en klar frist for når vei eller jernbanestrekninger skal være ferdige, og at prosjektene må være fullfinansierte ved oppstart. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2