ny1-oslo-akademikerne - Akademikerne og LO sa ja til 3,96 prosent i Oslo

Akademikerne og LO sier ja til et lønnsløft i Oslo kommune på minst 10.750 kroner i tillegg til en lokalpott. Rammen totalt er på 3,96 prosent.

I tillegg har Akademikerne sikret seg en rett til å få plusset på differansen, dersom rammen i staten blir høyere enn det som er meklet fram i Oslo.

Akademikerne har dessuten fått gjennomslag for kravet om frie lokale forhandlinger for advokatstillinger hos Kommuneadvokaten.

– Vi har fått gjennomslag for krav om lokal lønnsdannelse. I tillegg er den generelle potten, som omfatter alle, blitt stor. Derfor sier vi ja til meklingsmannens skisse til løsning, sier Akademikernes forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen.

Akademikerne er fortsatt i mekling i KS-området (kommunesektoren utenom Oslo) og for de statsansatte.

I Oslo har Unio tatt ut 547 medlemmer i ulike skoler og barnehager i streik, og YS har tatt ut 88 medlemmer i blant annet Oslo Havn, Energigjenvinningsetaten og Bymiljøetaten i streik etter at det ble brudd i meklingen onsdag morgen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2