ny1-opplæring-innvandrer-F - Avsluttende prøver i norsk for innvandrere

Det vil bli innført avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap i forbindelse med det obligatoriske introduksjonskurset for innvandrere. Kurset vil bli utvidet fra 300 til 600 timer.

Vedtaket, som ble gjort av Stortinget onsdag, omfatter imidlertid ingen sanksjoner mot dem som ikke går opp til en slik prøve. Men det skal fortsatt være et krav om at gjennomført kurs skal være en betingelse for permanent oppholdstillatelse og for å få norsk statsborgerskap. Fremskrittspartiet gikk inn for at bestått prøve skal være avgjørende for om en innvandrer kan få norsk statsborgerskap.

Utvidet timetall betyr at innvandrere som har fått permanent oppholdstillatelse, og som er mellom 16 og 55 år, vil få rett og plikt til 550 timer norskopplæring og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2