ny1-norge-våpen-import-F - Norge kjøper mest våpen i Europa

Nye tall viser at Norge er blitt det land i Europa som kjøper inn mest militærutstyr. Norge er nå på verdenstoppen i våpenimport per innbygger.

Tallene kommer fram i en rapport som det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI har lagt fram. Tallene viser at ingen land i Europa importerte mer våpen og militærutstyr i 2011 enn Norge, skriver Ny Tid.

I fjor importerte Norge militærutstyr for rundt 4 milliarder kroner dersom man tar utgangspunkt i valutakursen i 1990. Norge gikk dermed forbi Storbritannia og topper for første gang importstatistikken i Europa.

– For å få et mest mulig sannferdig overblikk over våpenhandelen, ser vi på trender over en femårsperiode. Sammenligner man der Norges import i perioden 2002-2006 med perioden 2007-2011, ser man et betydelig hopp hvor importen omtrent firedobler seg, sier forsker Mark Bromley ved SIPRI i Stockholm.

Norge har tidligere vært blant Europas ledende våpeneksportland, men har fra 2006 og til og med 2011 krøpet fra 19. til 16. plass blant verdens våpenimportører målt i absolutte tall.

Både USA, India og Sør-Korea importerer mer våpen enn Norge, men regnet per innbygger bruker den rødgrønne regjeringen 40 ganger så mye penger på militærutstyr som USA.

Opplysningene overrasker ikke Høyres forsvarstalsmann Ivar Kristiansen.

– Det er helt naturlig at Norge klatrer på denne oversikten. Alle andre land kutter mellom 5 og 30 prosent av sine militærutgifter på grunn av finanskrisen. Norge står på stedet hvil, sier han.

Kristiansen peker blant annet på at kjøpet av de fem spanske fregattene de siste årene ligger inne i tallene. Og mens NATO tidligere bidro til store deler av investeringene i det norske forsvaret, så må Norge nå dekke mye mer av kostnadene selv. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2