ny1-nav-ledighet-F - Flere menn og færre kvinner i arbeid

Arbeidsledigheten på landsbasis gikk ned med 600 personer i mai og har falt seks måneder på rad. Men ledigheten øker noe blant kvinner.

Ved utgangen av mai var det registrert 64.700 helt arbeidsledige hos Nav, noe som utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken på landsbasis.

– Selv om ledigheten ikke faller like kraftig nå som i begynnelsen av året, venter vi at ledigheten vil fortsette å gå ned både i år og til neste år, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i Nav.

I løpet av måneden var det en klar økning i antall ledige kvinner som nylig har blitt arbeidssøkere. Menn går den andre veien.

– Det har blitt færre arbeidsledige menn på grunn av økt etterspørsel etter arbeidskraft i mannsdominerte yrker som bygg og anlegg og industri, sier Lystad og viser til 33 prosents økning i ledige stillinger for ingeniører og IKT-personell.

I løpet av mai ble det lyst ut 1 prosent færre ledige stillinger enn på samme tid i fjor. Serviceyrker, meglere og konsulenter bidrar til fallet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2