ny1-matte-nivå-dårlig-F - Lærerstudenter på internasjonalt bunnivå i matte

En ny undersøkelse viser at norske lærerstudenter har svake ferdigheter i matematikk. Kunnskapsmangelen gjelder både de med og uten spesialisering i faget.

Resultatene fra rapporten «Mange og store utfordringer» ble lagt fram på Blindern torsdag og plasserer norske lærerstudenter jevnt over et stykke bak land som Botswana, Malaysia, Polen, Russland og USA, skriver Aftenposten.

Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Liv Sissel Grønmo, mener at man i lærerutdanningen ofte legger for mye vekt på pedagogikk, lek og moro med elevene, noe hun mener går på bekostning av den faglige kunnskapen.

– Det har vært en del diskusjon i Norge om lengden på lærerutdanningen. Det er like viktig å se på hva som prioriteres innenfor de tidsrammene man allerede har, sier Grønmo, som har vært med på å utarbeide rapporten.

Norske lærerstudenter har i en årrekke blitt testet i sine kunnskaper og allerede i 2001 konkluderte Norsk matematikkråd med at resultatene var langt fra tilfredsstillende.

Testene lærerstudentene har gjennomført, går ut på å besvare matematikkoppgaver med forskjellige vanskelighetsgrader. Antall riktige svar fra de ulike landene er deretter blitt sammenlignet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) er ikke overrasket over funnene i rapporten.

– Jeg tror vi er på riktig vei for å heve kompetansen, men det er opplagt at det gjenstår mye jobb, sier hun. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2