ny1-kvinner-militær-F - Kvinnesatsing i forsvaret ikke vellykket

Innen 2008 skulle det vært minst 25 prosent jenter i Forsvarets befalsutdanning. I dag ligger kvinneandelen fortsatt under 15 prosent.

Frank Brundtland Steder fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) leder prosjektet «Forskning på årskull», som er en del av Forsvarsdepartementets satsing for å øke kvinnerekruttering. Han mener minstekravene om fysisk styrke kommer i veien for økt jenterekruttering.

– I 2010 mistet Hærens befalsskole nesten halvparten av de kvinnelige søkerne. I år ligger tapet på 15 av 57 kandidater, sier Steder til Aftenposten. Den totale kvinneandelen i Forsvaret ligger i dag på 8,4 prosent.

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) synes likevel ikke at målene bør senkes.

– Både internt og eksternt trenger vi å bli påminnet om at vi ikke har det mangfoldet Forsvaret trenger. Det handler om å få til et best mulig forsvar, ikke om øremerking eller å stille svakere krav til kvinner, sier hun. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2