ny1-kirke-salme-F - «Til ungdommen» ikke med i ny salmebok

Nordahl Griegs kampsang «Til ungdommen» kommer ikke med i den nye reviderte salmeboken.

46 av 111 stemmer på Kirkemøtet var ikke nok til å få den med, skriver Dagen.no.

Saken ble behandlet på Kirkemøtet tirsdag ettermiddag. Forslaget om å la sangen være en del av salmeboka, ble reist av Kirkerådets administrasjon på overtid i saksbehandlingen, i etterkant av 22. juli.

I fjor stemte bispemøtet, riktignok med et knapt flertall, for å innlemme «Til ungdommen» i salmeboka. Sju av tolv biskoper stemte for sangen, som tidligere har blitt avvist for ikke å ha en tilstrekkelig «teologisk dimensjon».

Sangen ble imidlertid foreslått på ny i fjor høst, etter at den fikk stor symbolsk verdi etter terrorangrepene 22. juli, der så mange AUF-ungdommer ble drept på Utøya.

Kirkemøtet bestemte også at «Amazing Grace» opprettholdes med Trygve Bjerkrheim sin tekst «Å nåde underfull og stor». (©NTB)

Mer innhold fra TV 2