ny1-Hyme-drift-F - Hyme-feltet på Haltenbanken klar for drift

Statoil er klar til å starte opp drift på Hyme-feltet på Haltenbanken i første kvartal 2013. Feltet ble oppdaget i 2009 og skal drives sammen med det langt større Njordfeltet.

Statoil overleverte torsdag utbyggingsplanen til olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp), som er meget positiv til å komme i gang. Den endelige avgjørelsen treffes av regjeringen. Planen er den fjerde planen for hurtigutbygging av små felt som Statoil har overlevert Olje- og energidepartementet i år.

- Hyme er et godt eksempel på små felt med rask fremdrift som knyttes til eksisterende felt. Denne typen prosjekter er viktige for å kunne utvikle ressursene på sokkelen på en effektiv og god måte, sier Moe.

Statoil anslår de utvinnbare ressursene til å være på 24 millioner fat oljeekvivalenter. Investeringene er på om lag 4,5 milliarder kroner.

Hyme ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 19 kilometer øst for Njord. Det skal kobles til den eksisterende infrastrukturen via Njord A. Oppkoblingen vil i første omgang utvide Njords levetid fra 2017 til 2020. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2