ny1-hrett-psyk-fengsel-F - Frifunnet mann overføres fra psykiatrien til fengsel

For første gang blir en mann som ble frifunnet i straffesaken mot ham, overført fra psykiatrien til fengsel.

Det er Høyesterett som har bestemt at 55-åringen som ble frifunnet for sju år siden fordi han var psykotisk og dermed utilregnelig i gjerningsøyeblikket, skal overføres til soning ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, skriver Aftenposten.

Tiltalen lød på grov vold, trusler og frihetsberøvelse.

I det norske rettssystemet kan man ikke straffes eller dømmes dersom man ikke er såkalt strafferettslig tilregnelig. Derfor ble mannen idømt tvungent psykisk helsevern og har vært plassert ved flere psykiatriske klinikker siden dommen falt.

Grunnen til at Høyesterett nå har bestemt at mannen skal sone i fengsel, er at en psykolog i 2009 konkluderte med at mannen var for frisk til å holdes i psykiatrien, og ba derfor om at mannen skulle overføres til fengsel.

Bestemmelsen har hittil ikke vært brukt i Norge, men har vært kritisert blant flere jurister fordi den åpner for å fengsle personer som er for syke til at de kan straffes. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2