ny1-fullcity-henlagt-F - Kystverket renvasket i Full City-saken

Miljøvernforbundet fikk ikke medhold i sin anmeldelse av Kystverket etter Full City-grunnstøtingen. Politiet har henlagt saken mot trafikksentralen som håndterte saken.

Miljøvernforbundet anmeldte sentralen for grov tjenesteforsømmelse og uforstand i tjenesten. Telemark politidistrikt har etterforsket saken i over halvannet år, men har nå henlagt anmeldelsen, melder NRK.

I Havarikommisjonens rapport kom det fram at uklare ansvarsforhold mellom Brevik trafikksentral og kapteinen på lasteskipet Full City kunne være en medvirkende årsak til havariet utenfor Langesund i Telemark 31. juli 2009.

Etterforskningen ble stående i stampe siden det er Kystverket, hvor trafikksentralen er underlagt, som er faginstansen for vurderingen av Havne- og farvannsloven. Politiet innhentet dermed råd fra Fiskeri- og kystdepartementet. To ansatte ved Brevik trafikksentral har hatt status som mistenkte, og en rekke ansatte har vært til avhør. Men intet straffbart forhold ble bevist.

– Kystverket har, som en konsekvens av hendelsen, foreslått at det geografiske ansvarsområdet for trafikksentralen i Brevik utvides til å omfatte ankringsområdet på Såstein. Forslaget ligger til behandling i departementet, skriver Kystverket på sine nettsider.

Om bord på det Panama-registrerte skipet var det 1.000 tonn tungolje og 120 tonn lettolje. Mye av det lekket ut i sjøen. Kapteinen ble dømt til seks måneders fengsel, 60 dager ubetinget, for brudd både på skipssikkerhetsloven og forurensningsloven. Tredjestyrmannen ble kun dømt til 60 dagers fengsel, 21 av dem betinget, for brudd på forurensningsloven. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2