ny1-fiskesalg-rekord-F - 2010 ble rekordår for salg av fisk

I 2010 ble det for første gang solgt mer enn 1 million tonn fisk i løpet av et år.

Samlet førstehåndsverdi var på 30 milliarder kroner. Dette er en økning på 7,6 milliarder fra 2009, som også var et rekordår, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Laks utgjorde størstedelen av både solgt mengde og verdi. Stor etterspørsel i markedet og jevnt høye priser gjorde 2010 til et gullår for oppdrettslaks. Prisen steg med 30 prosent fra 2009, noe som resulterte i en gjennomsnittspris på 30,30 kroner per kilo.

For oppdrettsørret sank produksjonsmengden med 26 prosent sammenlignet med 2009. Til tross for nedgangen i volum var også prisøkningen for regnbueørret på 30 prosent. Dette resulterte i en gjennomsnittspris på 31 kroner per kilo.

Produksjonen av annen fisk var mer moderat. Salg av oppdrettstorsk steg ubetydelig og endte på 21.240 tonn. I likhet med foregående år var 2010 preget av lave torskepriser. En prisnedgang på om lag 5 prosent fra 2009 ga en gjennomsnittspris på 16,40 kroner per kilo.

For røye, kveite og andre arter økte omsetningen. Gjennomsnittsprisen steg med rundt 3 prosent for kveite, mens den for røye og andre arter sank med om lag 5 prosent.

Innenfor produksjon av laks og regnbueørret var det 561 flere ansatte i 2010 enn året før. For sysselsetting knyttet til produksjon av andre arter var situasjonen den motsatte. Til tross for høyere omsetning, sank antall ansatte med 153 personer. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2