ny1-ekomm-marked-F - Vi sender færre SMS-er

Norske mobilbrukere snakker mindre i telefon og sender færre SMS-meldinger enn tidligere. Sosiale medier overtar.

Omsetningen i det norske ekommarkedet holder seg relativt stabil, men brukervanene er endret, viser rapporten «Det norske ekommarkedet 2011», som Post- og teletilsynet la fram mandag.

– Det vi ser, er at bruken av sosiale medier vokser. Samtidig faller bruken av SMS og bruk av taletid på mobiltelefon og fasttelefon, sier direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet.

Antall mobilabonnementer i Norge fortsetter likevel å øke. Ved utgangen av første halvår var summen av kontantkort og etterbetalte abonnementer 5,67 millioner. Det er en økning på 2,7 prosent på ett år, men veksten er bare halvparten av hva den var ett år tidligere. Fra første halvår 2009 til 2010 var den 5,3 prosent. Andelen kontantkortabonnementer er 27 prosent.

Økning i antall mobilabonnementer betyr ikke at taletiden har økt. Den enkelte kunde er mindre aktiv enn tidligere. Taletrafikken over mobil økte hvert år fram til 2010, men i første halvår det året kom den første nedgangen. Da snakket hver kunde i gjennomsnitt 1.095 minutter. Nå har trafikken flatet ytterligere ut, til 1.087 minutter per år.

På ett år har andelen kunder som har mobilabonnementer med datapakke, doblet seg. Ved utgangen av første halvår var det 474.000 slike abonnenter.

73 prosent av husstandene i Norge har nå abonnement på fast bredbåndstilknytning. 31 prosent av disse har også bredbåndstelefoni. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2