ny1-barents-olje - Skyter seismikk fra dag én i Barentshavet

Regjeringen vil allerede 7. juli starte kartleggingen av olje- og gassforekomster i det tidligere omstridte området mellom Norge og Russland i Barentshavet.

- Vi starter kartleggingen fra den dagen delelinjeavtalen trer i kraft. Dersom konsekvensutredningen gir grunnlag for det, ønsker regjeringen å åpne dette området for olje- og gassvirksomhet, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Delelinjeavtalen vil tre i kraft 7. juli i år, 30 dager etter at ratifikasjonsdokumentene ble utvekslet i Oslo tirsdag.

Den delen av det sørlige Barentshavet som nå blir del av norsk kontinentalsokkel kan inneholde betydelige olje- og gassressurser.

Kunnskapen om slike ressurser er svært begrenset og regjeringen har derfor satt av 180 millioner kroner til seismikkinnsamling i nord i sommersesongene 2011 og 2012.

- For å kunne videreutvikle petroleumsvirksomheten på norsk sokkel må vi ha kunnskap om ressursene. Seismikkinnsamling i den sørøstlige delen av Barentshavet er derfor svært viktig for forståelsen av området og vurdering av potensialet for framtidig aktivitet og ringvirkninger i nord, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp). (©NTB)

Mer innhold fra TV 2