ny1-arv-lov-F - Regjeringen vil endre arveloven

Samfunnet har endret seg siden arveloven kom på 60-tallet, anfører justisminister Knut Storberget (Ap). Et regjeringsoppnevnt utvalg skal nå utrede lovendringer.

– For de fleste arvinger er det viktig at fordelingen av arven oppfattes som rettferdig. Om den ikke gjør det, er arveretten egnet til å skape konflikt. Derfor er det behov for å foreta en gjennomgang av arveloven for å sikre en tidsmessig og balansert lovgiving, sier Storberget.

Han viser til at ekteskapet ikke lenger er den enerådende samlivsformen, at levealderen og formuene har økt, og at stadig flere har mer enn ett kull barn.

Professor Torstein Frantzen ved Universitetet i Bergen skal lede utvalgets arbeid. Utredningen skal avgis innen 1. juni 2013. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2