ny1-afgh-skader-F - 26 soldater meget alvorlig skadd i Afghanistan 2001-2010

Siden Norge gikk inn i Afghanistan i 2001, har Forsvaret registrert i alt 948 skader på 839 personer.

Av disse skadene var 26 registrert som traumer eller alvorlige fysiske skader som f.eks. avrevne lemmer. Ni av dem som fikk slike skader mistet livet.

De resterende 922 skadene er klassifisert som andre skader. Alle dødsfallene skyldes det Forsvaret kaller fiendtlige handlinger. Alle ble så alvorlig skadd at de døde straks eller meget kort tid etter at de ble skadd.

Psykiske skader som en konsekvens av tjenesten av Afghanistan, er ikke med i den nye systematiserte oversikten som forsvarsminister Grete Faremo (Ap) fikk av forsvarssjef Harald Sunde fredag.

Av de 26 registrerte traumene, oppsto 20 som følge av fiendtlige handlinger. De resterende traumene omfatter uhell i forbindelse med håndtering av våpen og eksplosiver, samt trafikkulykker. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2