Ny studie: Snorking kan føre til alvorlig sykdom

En internasjonal studie har sett på sammenhengen mellom ulike søvnproblemer og hjerneslag. Søvnekspert Bjørn Bjorvatn mener spesielt én ting overrasker.

SØVNMANGEL: Hvor mye du sover hver kveld kan påvirke risikoen for hjerneslag, viser en ny studie. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
SØVNMANGEL: Hvor mye du sover hver kveld kan påvirke risikoen for hjerneslag, viser en ny studie. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Søvnproblemer er en av de vanligste helseutfordringene i Norge. Tall fra FHI viser at hele én av tre nordmenn har ukentlige søvnvansker.

Nå viser en ny studie at søvnproblemer kan ha en tett sammenheng med en annen alvorlig sykdom, nemlig hjerneslag.

– Dette er en ny og spennende studie, som viser overraskende sterke funn, sier professor Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen.

RISIKOFAKTORER: En rekke faktorer kan øke risikoen for hjerneslag. Foto: NTB
RISIKOFAKTORER: En rekke faktorer kan øke risikoen for hjerneslag. Foto: NTB

Ifølge studien kan både de som sover for mye, og for lite, ha høyere risiko for å få slag. I tillegg ser forskerne en tydelig trend blant de som snorker.

– Resultatene våre tyder på at søvnproblemer bør være et fokusområde for slagforebygging, sier forsker og lege Christine McCarthy til American Academy of Neurology.

Dette tredobler risikoen

Studien ved navn Interstroke ble ledet av Universitetet i Galway og publisert i april. Totalt 4496 personer fra en rekke ulike land deltok i studien.

Halvparten av deltagerne hadde tidligere hatt slag, mens den andre halvparten aldri hadde hatt slag.

Deltakerne fikk spørsmål om hvor mange timer de sov hver natt, søvnkvalitet, snorking, pusteproblemer og hvor ofte de tok seg en lur.

I studien tar de utgangspunkt i at en gjennomsnittlig voksen sover rundt syv timer hver natt.

Forskerne så at de som fikk mindre enn fem timer søvn hadde tre ganger så høy risiko for å få slag enn de som sover syv timer.

Det er samtidig også større sjanse for å få slag hvis man sover mer enn ni timer. Studien viste at denne gruppen hadde dobbelt så stor slagrisiko.

SLAG: I Norge får rundt 12.000 personer slag hvert år. Foto: Martin Berg Isaksen /Tv2
SLAG: I Norge får rundt 12.000 personer slag hvert år. Foto: Martin Berg Isaksen /Tv2

Middagslur kan øke risikoen

Etter en lang dag på jobb eller skole er det mange som velger å ta seg en middagslur eller en «power nap».

Den nye søvnstudien viser derimot at også dette kan øke risikoen for å få slag, men kun dersom man sover for lenge.

Ifølge studien kan de som sover mer enn en time når de tar seg en lur ha hele 88 prosent mer sannsynlighet for å få slag.

I tillegg kan også snorking og søvnapne øke risikoen. De som rapporterte at de har søvnapne har ifølge studien tre ganger så høy slagrisiko, mens de som snorker har to ganger så høy risiko.

– Globalt sett vil én av fire personer over 25 år få hjerneslag i løpet av livet. Vi vet fra våre funn at mange slag kan forebygges, sier professor Martin O’Donnell som bidro med å lage studien.

Gjennomsnittsalderen på de som deltok i studien var 62 år.

Interessant funn

Professor Bjørn Bjorvatn er leder for den nasjonale kompetansetjenesten for søvnsykdommer. Han understreker at man fra før vet at kort søvnlengde er assosiert med en rekke negative helsekonsekvenser.

– Men denne studien gir viktig og nyttig info om viktigheten av god og nok søvn, sier Bjorvatn.

HELSE: Bjørn Bjorvatn mener det er en tydelig sammenheng mellom søvnproblemer og andre helseutfordringer. Foto: Jørgen Barth, UiB
HELSE: Bjørn Bjorvatn mener det er en tydelig sammenheng mellom søvnproblemer og andre helseutfordringer. Foto: Jørgen Barth, UiB

Han synes det er interessant at studien peker på at innsovningsproblemer og nattlige oppvåkninger ikke er signifikant assosiert med slag.

– Det kan peke på at insomni ikke er en risikofaktor. Men kort søvnlengde er en risiko, sier Bjorvatn.

Har ett viktig råd

Det er også tidligere forsket en del på hvordan søvnapne kan føre til andre helsemessige konsekvenser.

Bjorvatn peker på at det trolig er en sammenheng mellom søvnapne og snorking.

– Snorking er koblet opp mot økt risiko for søvnapne, og jeg tenker nok at det er spesielt søvnapne som driver risikoen for slag, sier Bjorvatn.

Slik avslører du hjerneslag

Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. En enkelt test kan redde liv. Dersom du mistenker slag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre dette:

  • PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning.
  • SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.
  • LØFTE – prøv å løfte begge armene.

Ring 113 så fort som mulig dersom personen har problem med å gjennomføre noen av disse tingene. Det er viktig å komme raskt til sykehus for å unngå skader. Hvert minutt teller.

Kilde: Helse Norge

Også de som sover for mye kan ofte ha søvnapne eller andre sykdommer.

– Så her tror jeg nok at den økte slagrisikoen skyldes nettopp slike andre sykdommer, sier Bjorvatn.

For å senke risikoen for slag og andre sykdommer har Bjorvatn et tydelig råd.

– Mange med kort søvnlengde trenger ikke å ha et søvnproblem. Mange som sover for få timer gjør det fordi de ikke prioriterer å få nok søvn, sier søvneksperten.