MENSENFORANDRINGER: Flere kvinner over hele verden meldte fra om menstruasjonsforandringer etter koronavaksinen. Forskerne kommer stadig nærmere et svar på hva som kan være årsaken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
MENSENFORANDRINGER: Flere kvinner over hele verden meldte fra om menstruasjonsforandringer etter koronavaksinen. Forskerne kommer stadig nærmere et svar på hva som kan være årsaken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
Ny studie bekrefter:

Ny studie: Sammenheng mellom koronavaksine og mensenforstyrrelser

Flere kvinner meldte fra om mensenforstyrrelser etter koronavaksinasjon. Nå bekrefter en ny studie at det er en sammenheng mellom plagene og vaksinasjonen.

Per 20. september 2022 har Statens Legemiddelverk behandlet 12 752 bivirkningsmeldinger om menstruasjonsforandringer etter koronavaksinen.

Kvinner har fortalt om kraftige smerter, store blødninger og sykluser ute av kontroll. De fleste meldingene har kommet fra kvinner mellom 20 og 49 år, ifølge Legemiddelverket.

Det har siden vaksinene kom vært knyttet en usikkerhet til hva som er årsaken til mensenforandringene, og om det faktisk er vaksinene som er årsaken til endringene.

En stor, internasjonalt studie publisert tirsdag i British Medical Journal, konkluderer med at kvinnene har hatt rett.

Endrer syklusen

Med data fra over 20 000 personer fra hele verden, kan studien dokumentere at det å bli vaksinert mot korona kan endre menstruasjonssyklusen.

Studien viser at de vaksinerte i gjennomsnitt opplevde omtrent én dag forskjøvet syklus, i forhold til dem som ikke hadde vaksinert seg. For de som fikk to doser innenfor samme menstruasjonssyklus, ble syklusen forskjøvet med omtrent fire dager.

BIVIRKNINGER: Statens Legemiddelverk har behandlet rett over 60 000 meldinger om bivirkninger etter koronavaksinen. Nesten 10 000 av disse har vært om mensenforandringer. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
BIVIRKNINGER: Statens Legemiddelverk har behandlet rett over 60 000 meldinger om bivirkninger etter koronavaksinen. Nesten 10 000 av disse har vært om mensenforandringer. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Gjennom å samle inn data fra den populære syklus-appen, Natural Cycles, kunne forskerne nå ut til deltagere fra hele verden, som til sammen hadde tatt ni forskjellige vaksiner. Syklusendringene var like, uavhengig av hvilken vaksine deltageren hadde tatt.

Kortvarige plager

Lederen av den amerikanske studien, Alison Edelman, er professor i obstetrikk og gynekologi. Hun sier til Washington Post at det ser ut som at plagene er kortvarige, og at de går over etter omtrent én syklus.

Forskeren mener vaksinen utløser en immunrespons i kroppen som igjen kan utløse menstruasjonsforandringer.

Edelman og de andre forskerne ser ingen tegn til at koronavaksinene påvirker kvinners fertilitet.

Norske leger og FHI har siden høsten 2021 undersøkt sammenhengen mellom blødningene og koronavaksinasjonen. Rett før jul 2021 kunne FHI, gjennom en befolkningsundersøkelse, slå fast at koronavaksinen kunne påvirke menstruasjonen.

En norsk studie har også konkludert med at det ikke er holdepunkter for at koronavaksinene fører til økt risiko for spontanaborter.