SOSIALE PÅ NETT: Sosiale medier kan være et sted hvor ungdom oppsøker og mottar støtte, viser en ny studie gjennomført av FHI. Foto: Anna Walderhaug / TV 2
SOSIALE PÅ NETT: Sosiale medier kan være et sted hvor ungdom oppsøker og mottar støtte, viser en ny studie gjennomført av FHI. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Ny studie: – Kan bidra til bedre psykisk helse

Ungdommer som deler noe vanskelig med venner på sosiale medier, opplever støtte i ettertid. Men en ting bekymrer ekspert.

På Amalie Skram videregående skole møter vi Jenni Elvine Sandvik, Frøya Skjold Sjursæther og Jonas Kippersund Brattland.

De tre elevene bruker mye tid på sosiale medier, blant annet for å holde kontakten med venner. Alle tre innrømmer at de har delt noe personlig på ulike plattformer.

– Når såpass store deler av livet til unge foregår på sosiale medier og på nett, er det naturlig at vi deler private ting der, sier Frøya Skjold Sjursæther, som går i første klasse ved skolen.

NETTBRUK: Frøya Skjold Sjursæther (t.v.), Jenni Elvine Sandvik og Jonas Kippersund Brattland sjekker sosiale medier under pausen. Foto: Anna Walderhaug / TV 2
NETTBRUK: Frøya Skjold Sjursæther (t.v.), Jenni Elvine Sandvik og Jonas Kippersund Brattland sjekker sosiale medier under pausen. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Fikk bedre psykisk helse

De aller fleste ungdommer som har delt noe vanskelig med venner på sosiale medier, opplever støtte i ettertid. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

– Studien viser at sosiale medier, foruten mye av det negative man kanskje hører, også kan være en plattform for å oppsøke og motta støtte, sier forsker ved Universitet i Bergen, Bjarte Kysnes.

Studien er gjennomført blant 2000 videregåendeelever i Vestland fylkeskommune.

Videre kommer det frem at ungdommer som opplevde å få sosial støtte, i etterkant av delingen hadde bedre psykisk helse sammenlignet med de som ikke opplevde sosial støtte.

– Dette kan tyde på at sosiale medier kan fungere som en sosial arena og et støttende miljø for ungdom, og at det gir muligheter for å dele følelser som er vanskelige, sier Kysnes til TV 2.

Forskeren sier også at det å motta støtte i etterkant kan gi positive effekter for god psykisk helse.

IKKE OPPFORDRING: Forsker ved UiB, Bjarte Kysnes, understreker at funnene ikke bør tolkes som et råd til unge om å dele vanskelige ting på sosiale medier. Foto: Anna Walderhaug / TV 2
IKKE OPPFORDRING: Forsker ved UiB, Bjarte Kysnes, understreker at funnene ikke bør tolkes som et råd til unge om å dele vanskelige ting på sosiale medier. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Sier de får umiddelbare reaksjoner

Jenni Elvine Sandvik, som også er elevrådsleder ved skolen, sier også at hun har delt hva hun føler på sosiale medier med de nærmeste.

– Det er jo folk jeg stoler på. Jeg tror også at sosiale medier gjør det lettere for mange å snakke om følelser. Der får man også reaksjoner med en gang, som gjør at man kanskje føler seg mindre alene, sier hun til TV 2.

Selv om hun synes det er fint at sosiale medier gir slike muligheter, mener hun det er viktig at man også møter personer i virkelige liv når man har det vanskelig.

– Jeg opplever at folk gir reaksjoner i virkeligheten, som for eksempel en klem og vise at de bryr seg, i etterkant av at noen deler noe personlig på sosiale medier. Det er en god ting.

LETTERE: Jenni Elvine Sandvik tror sosiale medier kan gjøre det lettere for mange å snakke om følelser. Foto: Anna Walderhaug / TV 2
LETTERE: Jenni Elvine Sandvik tror sosiale medier kan gjøre det lettere for mange å snakke om følelser. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

– Bør tenke seg om

Mental Helse Ungdom opplever at åpenhet virker.

– Jeg kan ikke huske at noen har fått negative tilbakemeldinger om å være åpen, når ungdom for eksempel har åpnet om vanskelige forhold i media, sier kommunikasjonssjef Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom til TV 2.

Derfor er han ikke veldig overasket over funnene i FHIs studie.

Hans råd til ungdommer er alltid å tenke over hva de ikke vil dele.

– Det er viktig å tenke gjennom hva man ikke er komfortabel med å stå til ettertiden. Internett er noe man ikke har kontroll på. Selv om man sletter ting, kan det dukke opp igjen, sier han.

OPPFODRING: Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom synes det er fint at ungdom deler erfaringer og tanker, men oppfordrer til å holde detaljene til de som står deg nær. Foto: Marte Christensen / TV 2
OPPFODRING: Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom synes det er fint at ungdom deler erfaringer og tanker, men oppfordrer til å holde detaljene til de som står deg nær. Foto: Marte Christensen / TV 2

På sosiale plattformer som Snapchat, TikTok og Instagram, har man mulighet for å dele ting fortløpende, for eksempel gjennom live-sendinger. Lorentsson sier han ikke tenker at det er noe annerledes enn andre former for deling.

– Å si ting høyt kan være nyttig for mange. Det er ikke slik at bare fordi man har en psykisk lidelse, at man ikke kan passe på seg selv. Det er en vanlig misforståing. Folk er ved sine fulle fem og kan fint ta egne avgjørelser rundt hva og hvordan de deler, sier han.

Deler med ukjente

Studien har ikke undersøkt noe om alvorlighetsgraden i det vanskelige ungdommene delte, og heller ikke hvor ofte eller hyppig de har delt noe.

Stiftelsen Barnevakten, som jobber med unge og mediebruk, erfarer at unge gjennom sosiale medier i stor grad deler hele livet med vennene sine.

– Både oppturer og nedturer deles i chatter og snapper, men hva man deler med hvem graderes nok i mange tilfeller, også etter hvor nære vennene er, sier faglig leder i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen.

DELER TIPS: Kjellaug Tonheim Tønnesen er faglig leder i stiftelsen Barnevakten, og har ansvar for forskning på barn og medier. Hun har lang erfaring med å gi råd om barn, unge og mediebruk. Foto: Frode Hoff / TV 2
DELER TIPS: Kjellaug Tonheim Tønnesen er faglig leder i stiftelsen Barnevakten, og har ansvar for forskning på barn og medier. Hun har lang erfaring med å gi råd om barn, unge og mediebruk. Foto: Frode Hoff / TV 2

Hun påpeker at det er mye positivt med å være ærlig med livet og å dele privat med venner, både følelser og utfordringer.

– Jeg tror ikke ungdom skiller så veldig mellom skriftlige samtaler i privat chat og samtaler øye for øye eller via tale på mobil.

Barnevakten erfarer også at noen velger å dele i nettforum, grupper eller sosiale settinger på nett, hvor man kanskje ikke kjenner hverandre.

– For gutter spesielt er dette en fin arena å lufte vanskelige følelser og det som kan være kjipt i det virkelige livet mens man gamer med venner eller ukjente, sier Tønnesen til TV 2.

STUDIEN: Undersøkelsen viser at jenter delte noe vanskelig mer enn gutter, men det var ikke kjønnsforskjeller i sammenheng med verken opplevd sosial støtte eller nivå av god psykisk helse. Foto: Anna Walderhaug / TV 2
STUDIEN: Undersøkelsen viser at jenter delte noe vanskelig mer enn gutter, men det var ikke kjønnsforskjeller i sammenheng med verken opplevd sosial støtte eller nivå av god psykisk helse. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Skeptisk til offentlig deling

Å dele personlige forhold med ukjente på nett eller offentlig gjennom sosiale medier kan by på noen utfordringer, sier Barnevakten.

– Hvis man deler private ting med folk man ikke kjenner, bør man ha i bakhodet at noen på nett kan virke hyggelige og gode, men er kyniske og vil kanskje utnytte unge i en sårbar situasjon.

– Vi er også skeptiske til at ungdom med åpne profiler med sin fulle identitet deler vanskelige ting.

Barnevakten har også erfart at noen ganger gjøres dette med motiv for å få likes, flere følgere, kommentarer og oppmerksomhet.

– Vi har også erfaring med at barn og unge kan dikte opp fæle historier rundt seg selv, gjerne fordi man ser mange som deler om psykisk helse, og fordi man ved å dele sterke historier får en oppmerksomhet som man kanskje tror kan erstatte et behov man har for å bli sett og få omsorg, sier Tønnesen.

ØNSKER TILSTEDEVÆRELSE: Tønnesen i Barnevakten etterspør fagfolk som kan veilede ungdom på nett.

– Vi trenger helsesøstre på nett, kanskje det er på tide med nettravner og ikke bare nattravner? Foto: Frode Hoff / TV 2
ØNSKER TILSTEDEVÆRELSE: Tønnesen i Barnevakten etterspør fagfolk som kan veilede ungdom på nett. – Vi trenger helsesøstre på nett, kanskje det er på tide med nettravner og ikke bare nattravner? Foto: Frode Hoff / TV 2

Ber ungdom unngå tilfeldige råd

Barnevakten har for eksempler har sett at barn og unge har konstruert mobbesaker mot seg selv på nett.

– På den måten har de fått veldig mye oppmerksomhet både på nett, i det virkelige livet, av politiet og til og med i pressesaker.

Barnevakten er også klar i sin tale, og sier at ungdom må være svært oppmerksomme på at det er veldig mange som gir dårlige råd om fysisk og psykisk helse.

– Det kan bidra til at man får det verre. Det er viktig at tilfeldige råd på nettet ikke blir en erstatter for grundig og profesjonell hjelp og oppfølging for de som virkelig strever, sier Tønnesen.

Kysnes som står bak studien, understreker at funnene ikke bør tolkes som et råd til unge om å dele vanskelige ting på sosiale medier.

– Det å undersøke forskjeller mellom privat deling og offentlig deling i sammenheng med sosiale støtte og psykisk helse vil være interessant for fremtidig forskning, sier forskeren til TV 2.

Tilbake på Amalie Skram videregående skole ønsker også førsteklassingen, Frøya Skjold Sjursæther, mer innføring om sosiale medier på skolen.

HAR DELT: Frøya Skjold Sjursæther sier hun har delt personlige ting med enkeltpersoner på Snapchat eller Instagram, men ikke offentlig eller til flere personer på en gang. Foto: Anna Walderhaug / TV 2
HAR DELT: Frøya Skjold Sjursæther sier hun har delt personlige ting med enkeltpersoner på Snapchat eller Instagram, men ikke offentlig eller til flere personer på en gang. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

– Det er viktig at vi lærer mer om nettvett og hva som egentlig er hensiktsmessig å dele på sosiale medier og ikke, sier hun til TV 2.

Mental Helse Ungdom sine råd for deling i sosiale medier:

Tenk gjerne over hva du ikke har lyst til å dele på forkant.

Det er ofte fint å snakke med familie og de som står nær deg før man deler noe personlig.

Det er også bra å snakke med noen du er fortrolig med, om å dele ting på sosiale medier.

Vær personlig, ikke privat. Del gjerne erfaringer og tanker, men detaljene bør du spare til de som står deg nær.

Kilde: Mental Helse Ungdom