Ny studie: Alkohol hadde overraskende effekt

Norske forskere har undersøkt hvordan alkohol kan påvirke når kvinner kommer i overgangsalderen.

ALKOHOL: Studien viste en forskjell på når kvinner som drakk alkohol og de som ikke drakk alkohol kom i overgangsalderen. Foto: Lage Ask / TV 2
ALKOHOL: Studien viste en forskjell på når kvinner som drakk alkohol og de som ikke drakk alkohol kom i overgangsalderen. Foto: Lage Ask / TV 2

Alle kvinner kommer i overgangsalderen, men det kan være svært varierende når man opplever at de første symptomene starter. 

Det har lenge vært kjent at ulike livsstilsfaktorer kan påvirke når en kvinne kommer i overgangsalderen. Blant annet kan røyking føre til at overgangsalderen starter hele ett eller to år tidligere, viser flere studier. 

Nå har forskere ved OsloMet sett på om også alkohol kan spille en rolle. 

– Jeg synes funnene var overraskende, sier stipendiat Julie Røgler Langås ved OsloMet.

FORSKNINGSHULL: Stipendiat Julie Røgler Langås synes det var forsket for lite på alkohol og overgangsalder, og startet derfor sin egen studie. Foto: Sonja Balci / OsloMet
FORSKNINGSHULL: Stipendiat Julie Røgler Langås synes det var forsket for lite på alkohol og overgangsalder, og startet derfor sin egen studie. Foto: Sonja Balci / OsloMet

Seks måneder forskjell 

I Norge er gjennomsnittsalderen for menopause, den siste menstruasjonen, omtrent 53 år. Det er samtidig vanlig at dette kan skje fra kvinnen er 40 til 60 år. 

Både tidlig og sen overgangsalder kan ha konsekvenser for kvinners helse, og det har derfor blitt gjort flere forskningsstudier på hva som kan forårsake dette. 

– Har du tidlig menopause, kan det øke risikoen for barnløshet, beinskjørhet og hjerte- og karsykdom. Har du derimot sen menopause, kan det gi økt risiko for brystkreft, sier Røgler Langås. 

Sammen med andre forskere på OsloMet, Kvinneklinikken ved Ahus og Kreftregisteret har hun forsket på hvordan alkoholinntak påvirker menopause. 

Studien er publisert i The International Journal of Epidemiology og har brukt data fra et spørreskjema som har blitt besvart av 280.000 kvinner i alderen 50 til 69 år. 

Kvinnene deltok i Mammografiprogrammet i årene 2006 til 2015 og har rapportert sitt gjennomsnittlige inntak av alkohol, og når de hadde sin siste menstruasjon. 

BEHANDLING: Stadig flere kvinner får hormonbehandling for å dempe plagene ved å komme i overgangsalder. Foto: Alf Simensen / TV 2
BEHANDLING: Stadig flere kvinner får hormonbehandling for å dempe plagene ved å komme i overgangsalder. Foto: Alf Simensen / TV 2

Funnene overrasket forskerne. 

– For kvinner som drakk alkohol, inntraff menopausen omtrent seks måneder senere enn for de som ikke drakk alkohol, sier Røgler Langås. 

Har andre helsekonsekvenser

Også internasjonale studier har pekt på at menopausen inntreffer litt senere blant kvinner som drikker alkohol enn blant de som ikke drikker alkohol.

Men selv om det i den norske studien var en tydelig forskjell mellom de som drakk og ikke drakk, er Røgler Langås usikker på hvilken betydning dette egentlig har. 

– Vi så at graden av alkoholinntak hadde minimal betydning for når menopause inntraff, så da er det vanskelig å slå fast om alkoholinntaket faktisk påvirker, sier Røgler Langås. 

Har du et tips?

Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på?

Ta kontakt på helse@tv2.no

Studien viste altså ikke at jo mer man drakk, jo senere mistet kvinnen menstruasjonen. 

– Vi tror derfor at alkohol i liten grad påvirker eggstokkfunksjonen, men at egenskaper hos kvinner som ikke drikker alkohol kan være med på å forklare hvorfor menopausen inntreffer tidligere blant disse, sier Røgler Langås. 

Hun understreker samtidig at selv om alkohol ikke ser ut til å ha særlig betydning for menopausealder, så har det andre helsekonsekvenser.

Det er for eksempel klare sammenhenger mellom høyt alkoholinntak og psykiske lidelser, flere typer kreft og hjerte- og karsykdom, sier Røgler Langås.

Etterlyser mer forskning

Norske kvinner kommer i dag overgangsalderen mye senere enn tidligere. 

I en tidligere studie av over 300.000 kvinner født i årene 1936 til 1964, fant forskergruppen at menopausealderen i Norge økte med hele tre år.

– Vi tror at dette kan ha sammenheng med endringer i livsstil og bedrede levekår i befolkningen, sier Røgler Langås.

Hun etterlyser samtidig mer forskning på overgangsalderen. Selv er hun i gang med to nye studier som undersøker hvordan andre livsstilsfaktorer påvirker tidspunktet for menopause. 

– Det er mye vi fortsatt ikke vet om kvinnehelse, så vi trenger mer kunnskap for å kunne gi gode råd og hjelp til kvinner, sier Røgler Langås.